Tin Xã, thị trấn

Tiền phong Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Ngày đăng 01/01/2018 | 08:19  | View count: 195

Sáng ngày 27/12/2017, UBND xã Tiền Phong đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Năm 2017, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của xã đã đạt được những kết quả tích cực. Xã tổ chức 02 đợt ra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tổ chức cho 50 hộ trồng rau, 29 hộ nuôi trồng thủy sản, 7 hộ trồng cây ăn quả ký cam kết đảm bảo vệ sinh toàn thực phẩm; tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2020, đến nay toàn xã có 13 tiêu chí đạt, 4 tiêu chí cơ bản đạt, 02 tiêu chí chưa đạt; xã tổ chức thành Đại hội TDTT lần thứ 8 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, với gần 500 người tham gia; vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ xây sửa nhà cho người có công, được 41.923.000 đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 415 suất quà cho các trường hợp thuộc diện chính sách, với số tiền là 119 triệu 100 ngàn đồng; vận động Quỹ Thiện Tâm công ty Vincom Hà Nội trao 86 suất quà, với số tiền 43.000.000 đồng cho các hộ nghèo trong xã…

Năm 2017, phong trào TDTT được quan tâm đẩy mạnh trên địa bàn xã Tiền Phong

Năm 2018, phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại, với mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, xã xây dựng kế hoạch huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2017; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh – phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội; tập trung quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị; tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cái cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2018, trên cơ sở hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.

Nhân dịp tổng kết, UBND xã Tiền Phong đã khen thưởng 39 tập thể, 128 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 .

Xuân Tiến