Tin Xã, thị trấn

Các xã Vạn Điểm, Tô Hiệu, Khánh Hà tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm
Ngày đăng 28/12/2017 | 02:50  | View count: 242

Trong 2 ngày 26,27/12/2017,  Thường trực HĐND xã Vạn Điểm đã tổ chức kỳ họp thứ 6, khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, sau diễn văn khai mạc, đại diện UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Năm 2017, xã Vạn Điểm có tổng thu nhập từ sản xuất ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, đạt 161 tỷ đồng; thương mại dịch vụ, đạt 117 tỷ đồng; nông nghiệp, đạt 13,11 tỷ đồng; thu khác 11 tỷ đồng. Xã giữ vững, phát huy danh hiệu Nông thôn mới; toàn xã có 23/36 ca thực hiện tang văn minh, đạt  63,8%; tổ chức tốt Đại hội TDTT lần thứ VIII và ngày chạy “Olympic vì sức khỏe toàn dân” với hơn 1.000 tham gia; xã có 1857/1956 hộ đạt anh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95%; 2 thôn được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu văn hóa năm 2017; giữ vững 2  làng văn hóa và 5 cơ quan văn hóa. Xã triển khai thực hiện tốt năm “Kỷ cương hành chính năm 2017”...

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình của UBND xã, Thường trực HĐND xã và UBMTTQ xã. Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn , trả lời chất vấn và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm, kỳ họp thứ 6, HĐND xã Vạn Điểm khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

                                                               Xuân Tiến

Ngày 26, 27/12/2017, HĐND xã Tô Hiệu cũng đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong năm 2017, tình hình kinh tế xã hội của xã phát triển khá và ổn đinh. Tổng thu nhập từ các lĩnh vực kinh tế, ước đạt 464,159 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người, đạt 38,145 triệu đồng/người/năm. Xã tích cực triển khai công tác cải cách hành chính theo kế hoạch. Năm 2017, xã có 3.066 hộ/3.114 hộ đạt gia đình văn hóa, có 3/4 làng, 01 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Công tác y tế, giáo dục và đào tạo, thực hiện chính sách và đảm bảo an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh, quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Thanh Tân

Ngày 26, 27/12/2017, HĐND xã Khánh Hà, khoá XXIV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức kỳ họp thứ 5, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017, bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đồng thời xem xét các báo cáo, tờ trình quan trọng và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp

Báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp nêu rõ, năm 2017 các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, tăng 8,5%; giá trị dịch vụ thương mại, tăng 19 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp, chiếm 10,5% cơ cấu kinh tế; thu ngân sách nhà nước trên 7 tỷ 683 triệu đồng, đạt 123% kế hoạch; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng 4,2; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt 81,5%; có 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ  gia tăng dân số tự nhiên là 1,6%, giảm 15 trường hợp sinh con lần 3; công tác giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hoạt động của HĐND xã tiếp tục có nhiều đổi mới và chủ động hơn, nhất là trong hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân..

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, thắng thắn và trách nhiệm cao với cử tri, Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Khánh Hà khoá XXIV đã thành công tốt đẹp. 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua 08 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Tô Quý