Tin Xã, thị trấn

Tân Minh dựng thành công xã nông thôn mới
Ngày đăng 21/12/2017 | 05:27  | View count: 1020

Xã Tân Minh cách trung tâm huyện 6 km về phía Tây Bắc, xã có 2.662 hộ, với 9.120 nhân khẩu, sinh sống ở 5 thôn. Trong những năm qua, với sự quyết tâm, đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn xã, đến nay xã Tân Minh đã đạt 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Khi mới bắt đầu triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2011, các tiêu chí đạt được của xã Tân Minh tại thời điểm đó là rất thấp (6/19 tiêu chí), những tiêu chí chưa đạt phần lớn thuộc các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật (quy hoạch, giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa…) và các tiêu chí có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng còn ở mức thấp (nhà ở, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên…). Bên cạnh đó, do xây dựng nông thôn mới là một nội dung mới nên bước đầu trong lãnh đạo, điều hành còn nhiều lúng túng, công tác triển khai chương trình của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã còn chưa nhịp nhàng, phần lớn người dân còn tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước,... Tuy nhiên, với lòng quyết tâm cao cùng với sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị, sự phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể xã; đồng thời được sự hỗ trợ của thành phố, huyện và đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của người dân nên các tiêu chi chưa đạt dần đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Nông thôn mới. Ủy ban nhân dân xã Tân Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 19 tiêu chí để trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, trong đó phân rõ phần việc nào của xã, của thôn, của dân làm và có thời gian cụ thể để hoàn thành. Riêng đối với các nội dung cần phải có sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch hỗ trợ. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, sau hơn 06 năm thực hiện Chương trình, tổng nguồn vốn đã huy động từ các nguồn được 84 tỷ 399 triệu đồng, trong đó: Ngân sách thành phố: 10.829 triệu đồng, chiếm 12.83 %; ngân sách huyện: 34.013 triệu đồng, chiếm 40.3 %; ngân sách xã 12.659 triệu đồng, chiếm 15 %; vốn lồng ghép: 9.419 triệu đồng, chiếm 11.16%; vốn Doanh nghiệp và Hợp tác xã 3.773 triệu, chiếm 4.47%; nhân dân đóng góp 10.819 triệu đồng, chiếm 12.82 %; vốn xã hội hóa: 2.887 triệu đồng, chiếm 3.42%. Từ đó, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể:

Công tác tuyên truyền trên địa bàn xã Tân Minh

Đối với công tác tuyên truyền: UBND xã xác định mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là vì lợi ích của người dân, nhất là việc nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân. Do đó, điều quan trọng cần làm là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, giúp người dân nhận thức được sự cần thiết phải xây dựng nông thôn mới,  thực hiện phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm", "dân bàn, dân tham gia, dân đóng góp và dân hưởng thụ"; mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thể hiện vai trò nêu gương, xem công tác tuyên truyền vận động là nhiệm vụ hàng đầu. Toàn xã đã tổ chức 110 hội nghị tại xã và thôn, các hội nghị quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai các kế hoạch, chương trình về thực hiện xây dựng “Nông thôn mới” tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong xã; viết 46 tin bài, phát thanh 132 lượt trên hệ thống loa truyền thanh của xã, treo 42 pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tường trên các trục đường liên thôn, đường làng, ngõ xóm. Qua đó đã từng bước làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Về xây dựng hệ thống hạ tầng: các công trình giao thông được đầu tư xây mới và nâng cấp cải tạo các tuyến đường đã xuống cấp. Kết quả, toàn xã đã bê tông hóa 1,5 km đường liên xã; 3,04 km đường liên thôn; 14,41 km đường thôn, xóm và 5,74 km giao thông nội đồng.Các tuyến được xây mới, cải tạo, nâng cấp đảm bảo sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

 Hệ thống điện đã được đầu tư nâng cấp, với 06 trạm biến áp có công suất 10.000 KVA, với 6km đường dây cao thế và 25 km đường dây hạ thế. Hệ thống điện thường xuyên được Công ty điện lực Thường Tín kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn đạt 100%.

Nhân dân trong xã thu dọn bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng

Về phát triển sản xuất: Xác định công tác xây dựng nông thôn mới với mục tiêu là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân nên Đảng ủy xã thống nhất đưa vào nghị quyết chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang phát triển rau màu tăng thu nhập cho nhân dân, hiện nay toàn xã đã phát triển 140 ha rau la ghim, trong đó có 90 ha đã quy hoạch trong vùng sản xuất rau an toàn, đồng thời phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo mô hình tập trung. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 ước đạt  104,1 tỷ đồng, chiếm 30% tổng giá trị thu nhập toàn xã. Bên cạnh đó, với lợi thế là xã gần với trung tâm Hà Nội, việc đẩy mạnh phát triển ngành thương mại dịch vụ luôn được quan tâm. Đặc biệt là việc sản xuất và kinh doanh rau la ghim ra thị trường Hà Nội đem lại thu nhập cao cho nhân dân trong xã và chiếm tỷ trọng 42% kinh tế trong toàn xã. Cùng với đó, xã đã mở 12 lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật cho lao động nông thôn, góp phần giải quyết được việc làm và gia tăng thu nhập hộ gia đình. Năm 2017 xã có tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 6151/6423 người, chiếm 95,7% tổng số người trong độ tuổi lao động. Đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Tân Minh là 38,03 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2011.

Nhà văn hóa thôn La Uyên được xây mới đáp ứng nhu cầu hội họp của nhân dân

Về văn hóa, xã hội và giáo dục:  Được Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ, đầu tư, xã Tân Minh đã xây mới 04 nhà văn hóa và nâng cấp 01 nhà văn hóa thôn, với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Mạng lưới và quy mô các cấp học Mầm non, Tiểu  học và Trung học cơ sở được chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư xây mới; hiện có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục của xã đạt chuẩn theo quy định.

Song song với đẩy mạnh phát triển sản xuất, khuyến khích tạo điều kiện để mọi người dân đầu tư phát triển sản xuất, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới còn tập trung chú trọng công tác giảm nghèo. Các tổ chức chính trị xã hội đã tín chấp vay Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện cho đoàn viên, hội viên vay vốn để sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ, trồng trọt với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Qua đó, đã giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, các hộ sản xuất kinh doanh có điều kiện để tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống kinh tế gia đình có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Hiện nay hộ nghèo trên địa bàn xã còn 31 hộ, tỷ lệ 1,2%.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và giữ gìn an ninh trật tự xã hội luôn được quan tâm, củng cố và thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý từ xã đến các thôn; công tác an ninh, quốc phòng hoạt động hiệu quả. Xã đã xây dựng 5 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở 5 thôn. Các mô hình hoạt động hiện đang đi vào nề nếp và hiệu quả, xã có 4/5 thôn đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Với những kết quả đạt được như trên, xã Tân Minh đã được Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2017.

Xuân Tiến