Văn hóa - xã hội

Thường Tín dự Hội nghị trực tuyến phát huy vai trò của quy ước, hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Ngày đăng 03/12/2023 | 22:21  | View count: 253

Ngày 30/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và phát huy vai trò của quy ước, hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Sở Văn hóa và Thể thao có ông Phạm Cao Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Thường Tín có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và một số phòng, ban, ngành của huyện.

Hiện nay, toàn Thành phố có 4.726/5.404 thôn, tổ dân phố có quy ước, trong đó có 1.232 quy ước đã được sửa đổi, bổ sung. Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng trong thời gian qua đã đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần đưa pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; giữ gìn, phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp ở cơ sở; phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng được tập huấn triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy ước hương ước của cộng đồng dân cư và Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham góp đã tập trung vào những kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo và các ngành, các cấp đối với việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, xây dựng đô thị văn minh. Đặc biệt là trao đổi, phổ biến những cách làm hay, những mô hình tốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp đối với việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và xây dựng đô thị văn minh ở cơ sở.

Hoài Thu