Văn hóa - xã hội

Công bố đủ điều kiện sản xuất sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương 5
Ngày đăng 11/09/2023 | 15:00  | View count: 551

1. Tên cơ sở cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương 5

2. Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

3. Số điện thoại liên hệ của cơ sở : 02433.676.6868