Văn hóa - xã hội

Thường Tín tăng cường kiểm tra An toàn, vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ, Luật BHXH
Ngày đăng 08/06/2023 | 14:33  | View count: 116

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày ngày 10/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân thành phố Hà Nội năm 2023, UBND huyện Thường Tín tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ, Luật BHXH đối các công ty trên địa bàn.

Đoàn thông qua quyết định và thực hiện công tác kiểm tra

Trong tháng 5/2023, Đoàn kiểm tra do đồng chí Uông Đình Hưng- HUV, Trưởng phòng LĐTBXH huyện chủ trì và các thành viên: đại diện Liên đoàn lao động, Phòng Y tế, BHXH, Trung tâm Y tế, Phòng LĐTBXH, Trung tâm VHTT&TT, Đội CS PCCC&CNCH, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra 14 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại diện công ty báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, sau khi Đoàn Kiểm tra công bố quyết định kiểm tra của UBND huyện Thường Tín, đại diện các công ty báo cáo về thực hiện quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ, Luật BHXH của công ty, trong đó tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến: Tổ chức lao động tại đơn vị; tổ chức và hệ thống quản lý AT, VSLĐ; công tác huấn luyện AT, VSLĐ; trang bị các phương tiện bảo hộ lao động, chế độ, chính sách cho người lao động; công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động và quan trắc môi trường lao động; công tác quản lý, sử dụng, khai báo, đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công tác phòng, chống cháy, nổ tại đơn vị; tổ chức Công đoàn; việc chấp hành các quy định về Luật BHXH.

Đoàn kiểm tra nơi sản xuất của các công ty, doanh nghiệp

Tiếp đó, Đoàn đi kiểm tra thực tế công tác AT, VSLĐ - PCCN tại nơi sản xuất của các công ty. Qua kiểm tra đoàn đánh giá nội dung các công ty, doanh nghiệp đã làm được trong công tác An toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ, BHXH. Đồng thời nhắc nhở các nội dung các công ty còn thiếu sót, tồn tại và yêu cầu khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

Đoàn đánh giá kết quả các nội dung kiểm tra theo quy định

Hoạt động kiểm tra của Đoàn đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các đơn vị được kiểm tra. Qua việc kiểm tra nhằm tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Luật BHXH của người đứng đầu cơ sở, cán bộ công nhân viên, nhất là các cơ sở trọng điểm; đưa việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Luật BHXH của các đơn vị vào nề nếp nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và công dân.

Xuân Tiến- Diệu Hương