Văn hóa - xã hội

Thường Tín triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018
Ngày đăng 30/08/2018 | 04:38  | View count: 408

Ngày 30/8/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018. Đến dự có đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ lao động thương binh và xã hội, các điều tra viên tại các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố.

Đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, đây là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng các giải pháp giảm nghèo, quản lý, giám sát và thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội, các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, là cơ sở để xây dựng, triển khai công tác giảm nghèo đến cuối giai đoạn 2016 – 2020, vì vậy đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng.

Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH truyền đạt các nội dung tập huấn

 

Tại hội nghị, trên 200 cán bộ làm công tác giảm nghèo các xã, thị trấn, điều tra viên các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố được tập huấn các nội dung theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, về hướng dẫn qui trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

 

Sau hội nghị tập huấn, các xã thị trấn sẽ triển khai rà soát, lập danh sách, niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo về UBND huyện trước ngày 16/10/2018. Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, đội ngũ điều tra viên các xã, thị trấn cập nhật các văn bản mới, từ đó làm tốt việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2018; Xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương và chuẩn Thành phố Hà Nội làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2019.

 Tô Quý, Đức Thắng