Văn hóa - xã hội

Thường Tín: 172 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở trong đợt 1/2018
Ngày đăng 30/03/2018 | 04:21  | View count: 549

Đó là con số theo báo cáo của UBND huyện trong cuộc họp được tổ chức chiều ngày 30/3/2018 nhằm đánh giá tình hình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Thường Tín.

Toàn cảnh Hội nghị

 Đồng chí Lê Thị Liễu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở hộ nghèo huyện.

Kết quả rà soát hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây, sửa nhà ở đến 5/2017 theo kế hoạch số 29/KH-UBND huyện, toàn huyện có 172 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây, sửa nhà ở (99 nhà đề nghị xây dựng, 73 nhà đề nghị sửa chữa). Ngày 06/03/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định số 33/QĐ/2015/TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, rà soát hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Kết quả, đến ngày 12/3/2018, toàn huyện có 457 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ nhà ở, trong đó số hộ đề nghị cũ là 172 hộ, số phát sinh là 285 hộ. UBND huyện đã tiến hành rà soát, thẩm định các hộ có đề nghị hỗ trợ nhà ở, đến ngày 18/3/2018, toàn huyện có 379 hộ có đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở.

Nguyên nhân phát sinh tăng số hộ có nhu cầu hỗ trợ sửa chữa được xác định do tại thời điểm rà soát năm 2017, các hộ chưa có nhu cầu xây, sửa nhà ở nên không đăng ký. Đến năm 2018, do có nguồn xã hội hóa của Thành phố, của huyện hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa chữa nhà ở nên phát sinh số hộ nghèo có nhu cầu.

Ngày 20/3/2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 172 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở (trong đó có 99 hộ xây, 73 hộ sửa). Đến nay, đã có 04 hộ đang tiến hành xây dựng, sửa chữa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhằm giải quyết những khó khăn của hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây, sửa nhà ở.

Đồng chí Lê Thị Liễu, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường xác định rõ nguồn gốc đất, giải quyết các khó khăn về đất cho các hộ được hỗ trợ xây, sửa nhà ở; các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; đối với các hộ xin hỗ trợ mà không được cần trả lời rõ lý do; công khai danh sách các hộ được hỗ trợ tại địa phương…

Xuân Tiến