Văn hóa - xã hội

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo: Sau một năm thực hiện Nghị quyết 04 và đề án 01
Ngày đăng 29/03/2018 | 05:23  | View count: 509

Sáng ngày 29/3/2018, Huyện ủy – HĐND - UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy, Đề án số 01/ĐA-UBND của UBND huyện Thường Tín về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Liễu- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và hơn 100 đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Như Ý, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy, Đề án số 01/ĐA-UBND của UBND huyện Thường Tín

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Ý, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 12/12/2016 của Huyện ủy, Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 16/3/2017 của UBND huyện Thườn Tín về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Toàn huyện hiện có 88 trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 5 trường THPT, 01 Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; 29 Trung tâm học tập cộng đồng. Sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04 và Đề án 01 của UBND huyện, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Toàn huyện duy trì tốt về số lượng lớp, học sinh, hoàn thành công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; Tiểu học đạt phổ cập giáo dục đúng độ tuổi mức độ 3; phổ cập THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2, không có học sinh bỏ học. Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn được quan tâm và phát huy hiệu quả. Công tác bồi dưỡng đội ngũ, nhất là bồi dưỡng giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán được chú trọng và đạt kết quả cao. Các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Trưởng chuẩn quốc gia đều đạt và vượt… Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được quan tâm đầu tư, nhưng do nguồn kinh phí có hạn nên vẫn còn hạn chế, trước mắt tập trung đầu tư đối với trường xây dựng chuẩn, các đơn vị còn thiếu và chưa đồng bộ; hệ thống phòng bộ môn THCS còn thiếu, có đơn vị đã xây dựng cơ sở vật chất nhưng chưa có kinh nghiệm đầu tư thiết bị; các phòng chức năng của cả 03 bậc học ở nhiều trường còn thiếu, chưa đảm bảo quy định; đội ngũ giáo viên Tiểu học, THCS còn thiếu, nhất là ở bậc Tiểu học….

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đến dự phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đề nghị: UBND huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trong sự nghiệp giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác tham mưu giúp UBND huyện lãnh đạo tốt việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HU ngày 12/12/2016 của Huyện ủy, Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 16/3/2017 của UBND huyện một cách cụ thể hơn; các Hội khuyến học, khuyến tài từ huyện đến cơ sở, các nhà giáo tích cực tuyên truyền để phát huy truyền thống khoa bảng, truyền thống đất danh hương, truyền thống đất trăm nghề; tập trung thực hiện tốt năm chủ đề của thành phố về “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018”; tích cực triển khai thực hiện 8 chương trình công tác của Huyện ủy và các nhiệm vụ của UBND huyện và của ngành giáo dục…

11 tập thể được Huyện khen thưởng

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể đã có nhiều thành tích trong 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy, Đề án số 01/ĐA-UBND của UBND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Xuân Tiến – Diệu Hương