Văn hóa - xã hội

Thường Tín tăng cường công tác phòng, chống dịch trong ngành Y tế
Ngày đăng 31/01/2018 | 02:45  | View count: 106

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch ngành Y tế năm 2018, UBND huyện Thường Tín vừa có Kế hoạch số 09/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Theo đó, huyện phấn đấu phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên, khống chế và xử lý kịp thời không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn huyện. Cấp cứu điều trị bệnh nhân kịp thời, hạn chế thấp nhất tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với dịch bệnh trong mọi tình huống hạn chế thấp nhất hậu quả khi có dịch xảy ra. Nâng cao kiến thức cho người dân về phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, huyện Thường Tín sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của người dân về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên hệ thống truyền thanh, pa nô, tờ rơi, tờ gấp và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng nội dung về các biện pháp phòng chống dịch theo mùa, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân biết và tự giác tham gia. Thông tin kịp thời chính xác diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt động phòng chống dịch.

 

Củng cố bố trí đủ, ổn định và nâng cao năng lực của cán bộ y tế tham gia hệ thống giám sát dịch, đám ứng kịp thời mọi diễn biến của bệnh dịch không để dịch lan rộng. Đảm bảo sẵn sàng trang thiết bị vật tư hóa chất trong công tác xử lý ổ dịch. Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn, xóm, cơ sở y tế tư nhân, y tế cơ quan, trường học, cộng tác viên y tế, dân số trong việc phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời ca bệnh dịch để tổ chức xử lý dịch kịp thời triệt để... huy động hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

 

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh dịch lây từ động vật sang người, dịch bệnh truyền qua thực phẩm. Giám sát, thu thập, quản lý, thống kê số liệu dịch bệnh, tiêm chủng và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

 

Thanh Tình