Văn hóa - xã hội

Thường Tín vượt chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2017
Ngày đăng 05/01/2018 | 09:19  | View count: 606

Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức thu nhập của người dân, sự nghiệp giáo dục - đào tạo cũng luôn được huyện Thường Tín quan tâm và đầu tư thực hiện. Huyện Thường Tín xác định công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Vì vậy, trong thời gian qua, huyện Thường Tín đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thường Tín có 88 trường học. Trong đó có 50 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 56,82%. Trong đó có 12 trường Mầm non; 18 trường Tiểu học và 20 trường THCS. Trong năm 2017, huyện Thường Tín có 7 trường đạt chuẩn Quốc gia, vượt 3 trường chuẩn so với kế hoạch.               

 

Để đạt được kết quả đó, trong thời gian qua, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện luôn tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước về giáo dục trên địa bàn huyện; thực hiện khá toàn diện và đồng bộ các mục tiêu để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thông qua việc tập trung thực hiện các hoạt động như: quy hoạch, phát triển hệ thống trường học; có quỹ đất dành cho các nhà trường như: Sân chơi, nhà thi đấu đa chức năng…; nâng cao chất lượng đội ngũ thầy, cô giáo; phát huy các nguồn lực đầu tư trong việc đầu tư phát triển về cơ sở vật chất của các trường lớp học; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia xã hội hóa giáo dục; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục toàn diện học sinh. Đến nay tất cả các trường học trong huyện đều được nối mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý…

 

 

Hàng năm, Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện đều quan tâm sát sao việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học theo hướng kiên cố hóa. Năm 2017, huyện đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm việc trang bị đủ thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học của các trường. Năm 2017, bằng nguồn ngân sách huyện đã triển khai đầu tư mua sắm trang thiết bị để trang bị cho các trường xây dựng trường chuẩn Quốc gia của 3 cấp học; chỉ đạo các trường thực hiện rà soát các tiêu chí đã đạt và chưa đạt. Từ đó, huyện sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn cho đơn vị.

 

Huyện cũng đã chủ động chỉ đạo cho UBND các xã, thị trấn ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng các trường học đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, huyện sắp xếp bố trí đủ cơ cấu, số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường, đặc biệt ưu tiên các trường nằm trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên được huyện đặc biệt chú trọng như: khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên của huyện có trình độ đào tạo đạt chuẩn là 100%; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo vượt chuẩn: Mầm non đạt 61,5%, Tiểu học đạt 89,7%, THCS đạt 80,1%.

 

Huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học theo quy định, tăng cường công tác tập huấn chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho giáo viên và học sinh theo quy định.

Đồng chí Lê Thị Liễu – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu trong buổi kiểm tra Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2017

 

Huyện đã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục như chỉ đạo ngành Giáo dục và đào tạo của huyện hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch dạy và học ngay từ đầu năm học; đổi mới phương pháp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng giáo viên; làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn; tăng cường việc dự giờ, thăm lớp. Do đó, chất lượng giáo dục của huyện ngày càng được nâng lên. Ở bậc mầm non, toàn huyện đã đạt và duy trì kết quả phổ cập cho trẻ 5 tuổi, 100% các trường mầm non thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dậy trẻ. Bậc tiểu học đã đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo thông tư 30, ứng dụng công nghệ Thông tin, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, thiết bị đồ dùng dạy học tự làm. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trong độ tuổi vào lớp 6 đạt 98,8%; Tỷ lệ tốt nghiệp Tiểu học đạt 99,7%. Bậc THCS đã sử dụng hợp lý Công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học, khai thác hiệu quả phương tiện dạy học hiện đại, phòng học bộ môn. Chất lượng hai mặt giáo dục được nâng lên. Xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 90,11%; xếp loại học lực giỏi đạt 39,77%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,96%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Thị Liễu trao bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường Mầm non Hồng Vân

Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Hội Cha mẹ học sinh tuyên truyền, vận động duy trì, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, giảm thiểu việc học sinh bỏ học; chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách, kĩ năng sống cho học sinh; thực hiện huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 97,8%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%; duy trì sỹ số để đạt kết quả cao nhất…

Trường THCS Ninh Sở là một trong hai trường của huyện được thành phố lựa chọn đầu tư tổng thể về xây dựng và trang thiết bị dạy học

Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện Thường Tín trong thời gian qua là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài dưới sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo của Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Đây cũng vừa là động lực, vừa là mục tiêu quan trọng để đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh của các nhà trường phát huy hơn nữa trách nhiệm, tiếp tục thi đua thực hiện phong trào “Dạy tốt – Học tốt”; đòi hỏi sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương để góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

 Xuân Tiến - Diệu Hương