Hội Bộ đội Trường Sơn Hồ Chí Minh
Ngày đăng 20/08/2017 | 05:00  | View count: 246

        1. Thông tin hội:

         -  Tên gọi đơn vị: Hội Truyền Thống Trường Sơn Hồ Chi Minh, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

         - Tên viết tắt tiếng việt: Hội Trường Sơn Thường Tín;

         - Ngày thành lập: 16/11/2016

         - Theo quyết định sô: 5327/QĐ-UBND thành phố Hà Nôi ngày 26/9/2016;

         - Đại hội Đại biểu lần thứ nhất ngày 16/11/2016 nhiệm kỳ 26/9/2016;

        2. Tôn chỉ mục đich của Hội:

         Phát huy truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chi Minh anh hùng và công tác tình nghĩa đồng đội của Bộ đội Trường Sơn.

        3. Nhiệm vụ của Hội:

         Hội Truyền Thống Trường Sơn Đường Hồ Chi Minh huyện Thường Tín thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội, tự nguyện của những người đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, tuyến đường lịch sử mang tên Chủ tịch Hồ Chi Minh vĩ đại. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng đất nước thống nhất Tổ Quốc đang công tác và làm việc trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

          Hội Truyền thống Trường Sơn Hồ Chi Minh huyện Thường Tín hoạt động  nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết những cán bộ , chiến sĩ thanh niên xung và những người đã tham gia chiến đấu trên tuyến Đường Trường Sơn. Tham gia vào các họat động  của xã hội, tích cức tham gia sản xuất, lao động góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Động viên Hội viên phấn đấu vươn lên trong cộng sống, đoàn kết, chăm no giúp đỡ lẫn nhau, thực tốt nghĩa vụ công dân. Chấp hành chủ chương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

          Hội hoạt động theo Điều lệ của Hội Truyền Thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh. Hội chịu sự quản lý của Phòng Nội vụ huyện Thường Tín, và hoạt động phối hợp với các Ban, ngành, Đoàn thể của huyện.

          Hội đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thức nhất theo quyết định số: 226/QĐ-UBND-NN ngày 26/10/2016;

          Đại hội bầu 25 Đồng chí tham gia Ban chấp hành ; 5 đồng chí Trong Ban Thường vụ; 03 đồng chí Ban kiểm tra.

          4. Thông tin Liên hệ

          * Cơ quanThường trực Hội gồm:

          -  Nguyễn Văn Du, Chủ tịch Hội

          - Từ Thị Liên, Phó chủ tịch Thường trực Hội

          - Nguyễn Văn Mứt, Phó chủ tịch Hội.

          Hội Cơ sở có 13/29 xã, thị trấn đã có tổ chức Hội và có 320 Hội viên tham gia hoạt động.

          * Địa chỉ và số điện thoại liên hệ:

          - Địa trị trụ sở Hội: số 35 tiểu khu Nguyễn Du, phố Từ Giấy Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

          - Điện Thoại cơ quan: 0243.250.5380

          - Chủ tịch: 0619.758.50364

          - Phó chủ tịch Thường trực: 0915.086.727

          - Phó chủ tịch : 0982.553.722

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN