Chi cục thuế
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:21  | View count: 881

1. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội (Cạnh bến xe ô tô Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín).

   2. Các trạm thu thuế:

      Chi cục Thuế huyện Thường Tín có 3 trạm thu thuế:

       - Trạm thu thuế Đỗ Xá tại thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm,huyện Thường Tín

       - Trạm thu thuế Tía tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín

       - Trạm thu thuế Bằng tại Phố Ga,Thị trấn Thường Tín,huyện Thường Tín

  3. Cơ cấu tổ chức:

        3.1. Chi cục Thuế huyện Thường Tín có 3 lãnh đạo:

        - Đ/c Trần Thị Yên : Phó chi cục trưởng phụ trách chung

        - Đ/c Ngô Xuân Huấn: Phó chi cục trưởng phụ trách đội Kiểm tra thuế, đội thuế  liên xã số 1 và đội thuế liên xã số 2.

        - Đ/c Dương Quang Hưởng: Phó chi cục trưởng phụ trách đội Trước bạ và thu khác, đội Kiểm tra nội bộ,đội thuế liên xã số 3.

        3.2. Chi cục Thuế huyện Thường Tín có 10 đội chức năng:

        - Đội Tuyên truyền Hỗ trợ - Ấn chỉ

        - Đội Hành chính Nhân sự Tài vụ

        - Đội Quản lý nợ & cưỡng chế nợ thuế

        - Đội Kiểm tra thuế

        - Đội Kiểm tra nội bộ

        - Đội Kê khai kế toán thuế & Tin học

        - Đội Trước bạ & Thu khác

        - Đội thuế liên xã số 1

        - Đội thuế liên xã số 2

        - Đội thuế liên xã số 3

  4. Nhiệm vụ:

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín do Cục thuế TP Hà Nội và UBND huyện giao dự toán thu.

Chi cục Thuế  huyện Thường Tín