Tin tức - sự kiện

Thường Tín: Diễn tập huy động tiếp nhận và triển khai Trạm tập trung quân nhân dự bị

Sáng ngày 10/7/2018, huyện Thường Tín đã tổ chức diễn tập Huy động tiếp nhận và triển khai Trạm tập trung quân nhân dự bị tiếp nhận quân nhân dự bị thuộc biên chế Đại đội bộ binh 2 Tiểu đoàn bộ đội địa phương.

         

            Tới đự có đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh – Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch UBND huyện.

            Với nội dung diễn tập: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huy động tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.  Lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện tốt 02 vấn đề huấn luyện, gồm: 

            Vấn đề huấn luyện 1: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. Trong đó, thực hiện: Nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; nhận lệnh huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; thực hành ghi điền lệnh, chuyển lệnh động viên xuống cơ sở; cơ động ra khu vực sơ tán; triển khai điều chỉnh kế hoạch huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; triển khai tập trung quân nhân dự bị.

            Vấn đề huấn luyện 2: Thực hành tiếp nhận lực lượng dị bị động viên và huấn luyện bổ sung.

Một số hình ảnh trong cuộc diễn tập:

            Trong một buổi sáng, cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung đề ra. Thông qua cuộc diễn tập nhằm đánh giá chất lượng, khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị dự bị động viên; nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương và người chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp, trình độ hiệp đồng chiến đấu của phân đội dự bị động viên, từ đó tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung các kế hoạch xây dựng, huy động, triển khai Trạm tập trung, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên phù hợp với địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xuân Tiến