Tin tức - sự kiện

Thường Tín khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3

Sáng ngày 11/6/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thường Tín đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng thuộc UBND huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQ xã, thị trấn; Phó Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

            Tới dự có đồng chí Nguyễn Huy Kiên- Đại diện Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh huyện.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh huyện Lê Thị Liễu phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy , Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện nhấn mạnh: Các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cần tham gia đầy đủ lớp học, thực hiện nghiêm túc mọi quy định của Ban tổ chức lớp học; tích cực nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản theo chương trình quy định, chú trọng các nội dung chuyên đề về quốc phòng, an ninh, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “ Diễn biến hoà bình” chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN ở nước ta; sau khi học tập cần vận dụng hiệu quả những kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

 Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giảng viên Học Viện chính trị truyền đạt nội dung chuyên đề 1

Trong thời gian khoá học, các học viên được các giảng viên của Học viện Chính trị truyền đạt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “ Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; những vẫn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương.

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tác phong công tác trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức trách và vận dụng một các hiệu quả công tác Quốc phòng – An ninh vào thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Xuân Tiến