Tin tức - sự kiện

Hội Khuyến học huyện triển khai nhiêm vụ năm 2018

Ngày 08/02/2018, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công khuyến học năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Xa, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Liễu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

Đồng chí Nguyễn Tam Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2017

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tam Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện đã báo cáo kết quả công tác khuyến học huyện Thường Tín năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Hội Khuyến học huyện đã tích cực và có nhiều giải pháp trong việc thực hiện Quyết định 281/QĐ/TTG của Thủ tướng chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Hội phát triển được 1.025 hội viên, nâng tổng số lên 34.586 hội viên, hoạt động tại 29 Hội cơ sở; công tác khuyến học đã được các địa phương, dòng họ quan tâm thông qua việc xây dựng quỹ và tổ chức khen thưởng các cháu có thành tích trong học tập. Cụ thể, các dòng họ đã xây dựng quỹ được 4 tỷ 332 triệu 500 nghìn đồng, các thôn - xóm - tổ dân phố ủng hộ xây dựng được 1 tỷ 829 triệu 345 nghìn đồng, các cơ quan đơn vị trường học xây dựng được 807 triệu đồng, xã thị trấn xây dựng được 2 tỷ 386 triệu 700 nghín đồng. Toàn huyện đã khen thưởng 11.739 học sinh giỏi, tài năng; 343 em học sinh nghèo học giỏi; 140 em học sinh diện chính sách, 140 lao động sáng tạo. Các Hội Khuyến học có hoạt động tốt như Hội Khuyến học xã Nhị Khê, Vạn Điểm, Tân Minh, Văn Bình, Hà Hồi…

Năm 2018, phát huy những kết quả đạt được, Hội Khuyến học huyện đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh việc quán triệt Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng khóa XI về “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong việc triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, đề án của UBND huyện Thường Tín về “ Nâng cao chất lượng GĐ&ĐT trên địa bàn huyện”; tiếp tục củng cố, phát triển Hội, đưa hoạt động của Hội vào nền nếp và có hiệu quả cao; đẩy mạnh thực hiện đại trà thực hiện Quyết định 281/QĐ/TTg của Thủ tướng chính phủ về Đề án Đẩy mạnh việc Xây dựng xã hội học tập; phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực thiện Thông tư 44/2014-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy mô định giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đến dự phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Khuyến học huyện, đồng thời giao nhiệm vụ cho Hội Khuyến học huyện để phát triển công tác khuyến học trên địa bàn huyện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

01 tập thể, 01 cá nhân được Hội Khuyến học thành phố đã khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng

Tại Hội nghị tổng kết, Hội Khuyến học thành phố đã tặng thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân vì đã có thành tích trong việc tham gia viết bài, tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017; UBND huyện khen thưởng cho 7 tập thể, 12 cá nhân đã hoàn thành tốt công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017.

Xuân Tiến