Tin tức - sự kiện

Bảo hiểm Xã hội huyện thực hiện tốt chính sách bảo hiểm

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện luôn nỗ lực thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

Giám đốc BHXH huyện, ông Nguyễn Văn Giới, cho biết đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của BHXH Thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp đồng bộ, phù hợp thực tế; đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn.

BHXH huyện đã tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ tham gia của người dân, người lao động và người sử dụng lao động. Bên cạnh việc phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Văn hóa -  Thông tin  và Thể thao huyện, Liên Đoàn Lao động huyện, các hội, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, BHXH huyện  tổ chức 2 buổi đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT cho 300 người lao động và chủ doanh nghiệp, người dân, giải đáp cặn kẽ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia bảo hiểm

Nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của BHXH huyện  giải quyết hồ sơ cho người dân.

Từ tháng 5/2015, BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian đi lại của người dân. Các nhân viên bưu điện cũng là đại lý thu, trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện công tác cải cách hành chính, BHXH huyện đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đăng ký giao dịch điện tử theo quy định của ngành. Đến nay, toàn huyện đã có 110/125 (đạt 88%) đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử. Ngoài ra, BHXH huyện cũng thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đúng thời hạn, quy trình.

Với sự tập trung, nỗ lực của đơn vị, tính đến hết năm 2017, toàn huyện có 1.106 đơn vị với 163.954 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95,7%. Trong năm 2017, BHXH huyện đã tiếp nhận, giải quyết chế độ BHXH một lần cho 364 đối tượng, thực hiện việc giám định, thống kê, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho 30.200 lượt người, với tổng số tiền trên 13,8 tỷ đồng; cấp mới, đổi thẻ BHYT ch0 143.103 người…

Vừa qua, đơn vị cũng đã tập trung đôn đốc, thực hiện tốt công tác thu theo phương châm “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, gian lận. Năm qua, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn hơn 337 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm; tỷ lệ nợ BHXH 4,2% giảm 1,3% so với 2016; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,3%. Đến nay, BHXH huyện đã bàn giao được 17.623 sổ BHXH cho người lao động quản lý (đạt 50%) và phấn đấu đến cuối năm 2018 đưa tỷ lệ bàn giao sổ đạt trên 90%.

Thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; tập trung giải quyết nhanh, chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ BHXH cho các đối tượng. Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,3%; phối hợp kiểm tra tại các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

Hoài Thu