Tin tức - sự kiện nổi bật

Huyện ủy Thường Tín sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11 của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
11/06/2024 | 11:25

Chiều ngày 10/6/2024, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị đại diện Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Vũ Văn Tuân - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”. Theo đó, Tính đến tháng 5/2024, tổng số đảng viên toàn huyện là 10.073 đảng viên sinh hoạt tại 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuôc Đảng bộ huyện Thường Tín. Trong những năm qua, các chi bộ trong toàn đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần với tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên trung bình đạt trên 90%. Huyện có 07 chi bộ đang thực hiện thí điểm sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng. Các chi bộ đã đăng ký hơn 900 nội dung sinh hoạt chuyên đề thực hiện trong năm với nội dung thiết thực. Chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ trong toàn đảng bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc trong tình hình mới. Từ năm 2022 đến nay, Huyện ủy đã tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho 2.176 lượt đồng chí bí thư chi bộ  và chi ủy viên. Số chi bộ được kiểm tra về sinh hoạt chi bộ đạt tỷ lệ 75% tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu đã có ý kiến tham luận bổ sung, làm rõ những kết quả đã làm được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của toàn hệ thống chính trị huyện nhà trong thực hiện Đề án. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện đúng quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nền nếp sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng điều hành, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh họat chi bộ; tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; quan tâm nâng cao chất lượng, củng cố, kiện toàn đội ngũ chi ủy viên; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Diệu Hương - Xuân Tiến