Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước
03/02/2019 | 10:42

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Thường Tín đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, rộng khắp, theo hướng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, tạo sức lan tỏa trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu như các phong trào, cuộc vận động: "Toàn dân chung sức xây dựng NTM", "Thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả", “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà"…

Các phong trào thi đua yêu nước được gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh… Qua thực hiện phong trào, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều chuyển biến, thể hiện qua thái độ và trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày như phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi", “Sáng kiến, sáng tạo”, “Chuyến đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp”... Các phong trào thi đua phát triến mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần tăng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế và tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện. Trong lĩnh vực công nghiệp - Thủ công nghiệp; nông nghiệp; thương mại và dịch vụ Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 13,5% so với năm 2017; giá trị thương mại - dịch vụ tăng 15,2% so với năm 2017; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3% so với năm 2017.

 

Các phong trào thi đua với cách làm hay, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phâm tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường tiếp tục duy trì phát triển tốt như: mô hình “Mượn ruộng bỏ cộ” tại xã Hà Hồi, Khánh Hà.., mô hình “máy cấy” tại xã Văn Bình, Minh Cường, Tiền Phong..., mô hình “Sản xuất trà chùm ngây” tại xã Hông Vân, mô hình “Cá sông trong ao” tại xã Tiền Phong, mô hình“Nuôi lợn sinh học" tại xã Vân Tảo, “Vùng Nuôi trồng thủy sản” tại xã Nghiêm Xuyên... Đẩy mạnh phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu làng nghề truyền thống hoa cây cảnh Nội Thôn - xã Vân Tảo và sản xuất cước lưới Trần Phú - xã Minh Cường. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triến. Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp làng nghề tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong nước và thành phố.

 

Trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Giao bổ sung dự toán đầu tư xây dựng năm 2018 cho UBND các xã thực hiện Đề án 04/ĐA-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 với tổng số 288 tuyến công trình, tổng giá trị hỗ trợ các loại vật liệu chính: 18.804 triệu đồng, số xã được công nhận chuẩn nông thôn mới 05 xã đạt 125% kế hoạch. Trong quản lý đất đai, phong trào thi đua đã tập trung trọng tâm vào việc thực hiện tốt các nội dung quản lý sử dụng đất theo đúng pháp luật. Hoàn thành câp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn. Hoàn thành cơ bản công tác thi đồi đất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, giao đất để thực hiện một số dự án phát triến kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

 

Lĩnh vực quản lý môi trường đã được huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thu gom, vận chuyên rác tại các xã, thị trấn đến địa điểm xử lý rác tập trung của Thành phố. 100% các xã, thị trấn có quy hoạch địa điểm bãi tập kết trung chuyển rác thải bàn giao đưa vào sử dụng 13 trạm trung chuyển. Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý hàng ngày đạt trên 92%. Hoàn thành xây dựng thêm 03 trạm xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp, nâng số cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung 4/5 cụm. Hoàn thành xây dựng, vận hành nhà máy nước sạch cho 05 xã- tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

 

Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá - xã hội đã được đẩy mạnh toàn diện, trong năm đã có 03 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 43 làng, thôn, khu dân cư, 18 cơ quan, đơn vị được công nhận và tái công nhận danh hiệu văn hóa 2018. Tổ chức triển khai sâu rộng Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội và Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, phát triển cả về chất lượng và số lượng. Tham dự liên hoan văn hóa, văn nghệ do Thành phố tổ chức đạt 04 giải A, 10 giải B. Phong trào“Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ gia đình, người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên tăng lên hàng năm. Tham gia các môn thi đấu thể dục thể thao Thành phố đạt 10 huy chương các loại, thi đấu các môn thể thao học sinh thành phố đạt 43 huy chương các loại. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” toàn huyện có 64/88 trường đạt chuân quôc gia, đạt 72,7%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững và nâng cao, chất lượng dạy trong các nhà trường đạt kết quả tốt. Hoàn thành việc hỗ trợ xây, sửa nhà, đạt 120% kế hoạch với tông kinh phí hỗ trợ là 13,230 tỷ đồng. Tổng kinh phí vận động thông qua Quỹ hỗ trợ xây, sửa nhà ở hộ nghèo: 2,202 tỷ đồng, đạt 106% so với nhu cầu xã hội hóa. Quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, giảm 420/300 hộ, đạt 140% kế hoạch. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 17 nhà ở cho người có công và thân nhân người có công với tổng kinh phí 525 triệu đông. Trao tặng quà cho 290 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 145 triệu đồng.

 

Với những kết quả đạt được, trong năm vừa qua tập thể Nhân dân và cán bộ huyện được Thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua. 03 tập thể được phong tặng và 01 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống pháp; 02 Mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. 06 tập thể được tặng Cờ thi đua thành phố. 17 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc Thành phố. 21 cá nhân được tặng danh hiệu Người tốt việc tốt thành phố. 33 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen thành phố. 228 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 240 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2.132 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến. 146 cá nhân được công nhận danh hiệu “Người tốt - việc tốt” cấp huyện. 10 cơ sở Đảng được Ban thường vụ Huyện ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 50 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2018. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong các mặt công tác thường xuyên và đột xuất năm 2018.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Thường Tín tiếp tục, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 tạo đà cho việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.

 

Trường Giang