Tin tức - sự kiện nổi bật

Kỳ họp lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIII
05/10/2018 | 09:59

Sáng ngày 04/10/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đã tổ chức kỳ họp lần thứ 24 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kêt quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2018

9 tháng đầu năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 và triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của huyện và đã đạt được những kết quả tích cực. 9 tháng đầu năm, kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Thủ công nghiệp ước đạt 10.395 tỷ đồng, đạt 74,2% kế hoạch năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại dịch vụ ước đạt 6.626 tỷ đồng, đạt 73.6% kế hoạch năm, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.150 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch năm, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm ước đạt 293.412 triệu đồng, đạt 61,33% dự toán thành phố và huyện giao, tăng 7,14% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được thực hiện quyết liệt. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với người có công được triển khai kịp thời, đúng quy định...

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra như: tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện; mở 66 lớp bồi dưỡng về giáo dục lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 11.320 học viên; trao tặng huy hiệu đảng cho 492 đảng viên; kết nạp 215 đảng viên mới đạt 79,6% kế hoạch năm. Chỉ đạo thành lập 03 chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước,đạt 75% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số vấn đề hạn chế, như: Một số xã còn để xảy ra vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường nhưng chưa xử lý kịp thời, dứt điểm; công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa chặt chẽ; tai nạn giao thông đường bộ tăng hơn so với cùng kỳ năm trước; đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết triệt để từ cơ sở; sự phối hợp giữa các ngành, các xã, thị trấn có nơi, có việc chưa chặt chẽ.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị " Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ".

Ảnh: Đồng chí Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện điều hành phần thảo luận

Ảnh: Lãnh đạo xã Hồng Vân trao đổi về mục tiêu phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Tiếp đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: Đẩy mạnh thực hiện việc thu ngân sách, giải pháp để đảm bảo các nguồn thu, đặc biệt nguồn thu từ đấu giá đất; kết quả, cũng như giải pháp để 6 xã về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2018; các giải pháp đẩy nhanh việc xây dựng các dự án trên địa bàn; các khó khăn, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính; kết quả, giải pháp xây dựng nông thôn mới của xã Hiền Giang và phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hồng Vân.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo một số nội dung:

             Về kinh tế- xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình công tác và 07 Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy; tiếp tục đẩy mạnh, tập trung khai thác nguồn vốn hợp pháp để phục vụ đầu tư xây dựng Nông thôn mới; tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất, hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, môi trường...chặn đứng vi phạm mới, xử lý dứt điểm các vi phạm cũ, xử lý nghiêm những cán bộ thiếu trách nhiệm, không hoàn hành nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

            Tăng cường thực hiện đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các Dự án như: Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện; dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp vân - Cầu Giẽ thành phố Hà Nội theo hình thức BOT...; đẩy mạnh giải quyết vướng mắc, tồn tại trong việc tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất; thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

            Tập trung thực hiện tốt trồng cây vụ đông năm 2018-2019 và đẩy mạnh công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế xã, thị trấn theo tiêu chí mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các tiêu chí dân số kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...

             Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh trong thời gian tới cần: Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước thuộc huyện theo quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng tốt dư luận nhân dân, thực hiện "Dân vận khéo" tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chặn đứng các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn; củng cố lực lượng công an từ huyện đến cơ sở; duy trì tốt ổn định an ninh, chính trị- xã hội, quốc phòng an ninh...

            MTTQ và các đoàn thể: tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2018, căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua; chú trọng đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phản ánh của nhân dân...

            Cũng trong ý kiến phát biểu, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh cũng đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Quyết định số 217/-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và cá đoàn thể chính trị - xã hội" và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị " Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ".

            Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các dự thảo báo cáo trình tại kỳ họp.

Xuân Tiến