Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín đẩy mạnh xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập
01/10/2018 | 10:03

Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, và truyền thống của quê hương Thường Tín với 68 tiến sĩ được lưu danh qua các triều đại phong kiến, trong 3 năm qua, Hội Khuyến học huyện Thường Tín đã chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc triển khai thực hiện mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trên địa bàn huyện. Đến nay, các mô hình này đã được các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng và triển khai sâu rộng, hiệu quả với cách tổ chức, bình xét, công nhận bảo đảm đơn giản, gọn nhẹ, chính xác. Từ đó, góp phần xây dựng huyện Thường Tín trở thành một xã hội học tập.

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Thường Tín, trong 3 năm qua, việc triển khai đại trà mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trên địa bàn huyện có khá nhiều thuận lợi. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền huyện thông qua việc tổ chức thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, Hội được sự phối hợp chặt chẽ ngành Giáo dục đào tạo trong công tác khuyến học khuyến tài. Những thuận lợi về chính trị, kinh tế, xã hội đã giúp cho huyện tập trung thực hiện khá hiệu quả việc đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Ảnh: Hội Khuyến học huyện khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào Khuyến học của huyện

Cùng với đó, Hội Khuyến học huyện đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực để nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến tích cực trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng các mô hình học tập. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng xã hội học tập, mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị như: triển khai kế hoạch hưởng ứng viết bài về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đã thu được 53 bài viết có chất lượng; phát động viết bài về các tấm gương “Gia đình học tập", “Dòng họ học tập”; phát hành 2 tập san Khuyến học huyện Thường Tín, với mỗi tập san phát hành 300 bản gửi về các cơ quan, trường học, các Chi hội khuyến học các xã, thị trấn....

Không chỉ nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến tích cực trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng các mô hình học tập, Hội còn tích cực phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Hội đã triển khai, tổ chức tập huấn cho Hội Khuyến học các xã về Thông tư 44/2014/TT -  BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về quy định đánh giá xếp loại “Cộng đồng học trập” cấp xã; phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục Đào tạo huyện trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động các “Trung tâm học tập cộng đồng”. Đến nay, trên địa bàn huyện có nhiều “Trung tâm học tập cộng đồng” hoạt động thiết thực, hiệu quả như các xã: Tân Minh, Minh Cường, Vạn Điểm, Văn Bình....

Ảnh: Minh Cường làm một trong những đơn vị xây dựng phong trào khuyến học tốt của huyện

Hội Khuyến học ở các xã, thị trấn cũng đã quan tâm đẩy mạnh phong trào, chú trọng tiêu chuẩn, quy trình, tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” hàng năm. Từ đó, số lượng gia đình, dòng họ, đơn vị, khu dân cư đăng ký và đạt danh hiệu đã được nâng lên rõ rệt qua từng năm.

Đến nay, huyện Thường Tín có 1.039 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 35.652 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; trên 80% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; trên 80% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Nói đến các gia đình học tập tiêu biểu, phải kể đến gia đình ông Dương Văn Phi – Cựu giáo chức xã Văn Bình. Các con của ông đều thành đạt, có học thức cao. Hay như gia đình ông Dương Văn Coi – thôn Đình Tổ, xã Nguyễn Trãi, cả 2 vợ chồng ông đều là công chức nghỉ hưu, ông là Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, vợ là giáo viên, trong 4 người con của ông thì có 2 con là thạc sĩ, 01 kỹ sư nông nghiệp và 01 Trung cấp Công nghệ thông tin...

Và nhiều “Dòng họ học tập” tiêu biểu như: Dòng họ Phạm Tiến xã Văn Bình; dòng họ Nguyễn Duy, xã Tự Nhiên; dòng họ Bùi Văn, xã Tân Minh; dòng họ Dương, thôn Đình Tổ, xã Nguyễn Trãi... Mỗi dòng họ có một sắc thái khác nhau, song đều có những điểm chung là xây dựng được những quy ước nhằm phát huy truyền thống của dòng họ, có chương trình hoạt động khuyến học trong năm, xây dựng quỹ khuyến học. Các gia đình trong dòng họ đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và phát triển kinh tế, tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong 3 năm qua, với những giải  pháp tích cực, Hội Khuyến học huyện Thường Tín đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trên địa bàn huyện. Từ đó, đã tích cực làm thay đổi nhận thức trong nhân dân về việc chăm lo cho con cái học hành, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao hiệu quả giáo dục tại các địa bàn dân cư và nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Diệu Hương