Tin tức - sự kiện nổi bật

Từng bước phát huy hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
11/09/2018 | 06:05

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị , từ khi triển khai đến nay, Cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện Thường Tín. Đến nay, cuộc vận động đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện.

Ảnh: Logo cuộc vận động (nguồn: Internet)

Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Trong những năm qua, huyện Thường Tín đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động cho người tiêu dùng. Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận thường xuyên tổ chức triển khai cuộc vận động lồng ghép với các chương trình hoạt động công tác của Mặt trận, của tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: lồng ghép tuyên tuyền cuộc vận động vào các hội nghị, thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, sinh hoạt của các tổ chức chi hội đoàn thể. Kết quả, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức 1 cuộc tuyên truyền cho 120 cán bộ hội tham dự, chỉ đạo cơ sở hội tổ chức 12 cuộc với 1.764 cán bộ, hội viên tham dự; Hội cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền cho 7.500 lượt hội viên dùng hàng Việt. Hội phối hợp với công ty Chu Minh – Vạn Phúc trụ sở tỉnh Hà Nam, tổ chức cho 6.500 lượt cán bộ, hội viên đến thăm quan mô hình sản xuất hàng Việt Nam và giới thiệu sản phẩm hàng Việt, nhiều cán bộ , hội viên đã tham gia mua hàng; Hội Nông dân tổ chức cho 30 cán bộ tham gia Hội thảo giữa nhà khoa học, nhà doanh nghiệp với nông dân, vận động 5.540 nông dân mua phân bón trả châm của các doanh nghiệp trong nước; Đoàn thanh niên huyện tổ chức tuyên truyền cho 8.650 lượt hội viên dùng hàng Việt, các tổ chức thành viên của Mặt trận còn tuyên truyền lồng ghép vào các nội dung của các phong trào thi đua, các cuộc vận động…v.v nhằm để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã chủ động ban hành các tài liệu tuyên truyền cuộc vận động và hướng dẫn tuyên truyền tài liệu do Thành phố phát hành cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuyên truyền trong các bản tin nội bộ hàng tháng của huyện đến cán bộ, đảng viên, trong các hội nghị báo cáo viên và giao ban dư luận xã hội... Phòng VHTT huyện tập trung tuyên truyền cuộc vận động thông qua các hình thức treo băng zôn, khẩu hiệu, chạy bảng tuyên truyền bằng điện tử hàng ngày tại cổng chào Trung tâm huyện.

Song song với đó, huyện còn khuyến khích các cơ quan, đơn vị khi mua sắm công nên ưu tiên sử dụng hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh hay làm dịch vụ khi triển khai các dự án, công trình… ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ nội địa có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các ngành chức năng ưu tiên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao năng lực kinh doanh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tiến tới đăng ký thương hiệu cho hàng hóa sản xuất trên địa bàn huyện; tuyên truyền vận động các doanh nghiệp và nhà sản xuất thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh trên thị trường, xây dựng thương hiệu cho nhiều sản phẩm, hàng hóa.

Qua thăm nắm thị trường, sản phẩm của địa phương sản xuất và lượng hàng hóa nội địa có nguồn gốc lưu thông trên địa bàn huyện trong những năm gần đây được người tiêu dùng lựa chọn và tiêu thụ khá cao. Phong trào người Việt dùng hàng Việt đang ngày một lan tỏa sâu rộng, hình thành một nét văn hóa tiêu dùng tốt đẹp trong cộng đồng dân cư địa phương, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam tiếp tục phát triển. Và để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không ngừng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ; phát triển và mở rộng thị trường nội địa; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thanh Tân