Tin tức - sự kiện nổi bật

Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng tháng 8
28/08/2018 | 08:13

“Tập trung giải quyết dứt điểm trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phùng Văn Quốc tại Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng tháng 8/2018 vào ngày 27/8/2018. Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghi

Sau khi nghe thường trực UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc như: Công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất; Tiến độ triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng; Tình hình thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 08/6/2018 của UBND huyện về tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014; Công tác xây sửa nhà hộ nghèo; Thực hiện đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên  chức theo tháng; Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến

Đến dự và phát biểu ý kiến, đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cần xác định nhiệm vụ cụ thể của từng thời điểm trong năm để xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Phân công và giao rõ trách nhiệm của của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp; UBND huyện và các xã, thị trấn cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đ ồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban ngành huyện, các xã, thị trấn bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 6 xã về đích nông thôn mới năm 2018; Tập trung hỗ trợ xây sửa nhà ở hộ nghèo và hoàn thành trước ngày 17/10/2018; Tổ chức tốt Ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

 Tô Quý