Tin tức - sự kiện nổi bật

120 đơn vị doanh nghiệp tham gia tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động
10/08/2018 | 04:41

Ngày 10/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín phối hợp với Sở Lao động Thương binh & xã hội Thành phố Hà Nội, tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018 cho 120 chủ doanh nghiệp, cán bộ làm công tác ATVSLĐ, người lao động tại các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Phó Chánh thanh tra Sở Lao động TB&XH Thành phố Hà Nội - Phan Văn Mậu truyền đạt những nội dung tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về hệ thống các văn bản pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động như: Những khái niệm cơ bản về ATVSLĐ; Hệ thống các văn bản hướng dẫn, quy định về ATVSLĐ; Những tiêu chuẩn quy chuẩn để ban hành các quy trình về đảm bảo ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, được phổ biến những vấn đề chung về kỹ thuật ATVSLĐ; Các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn viên đối với công tác ATVSLĐ; Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại Công ty; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động...

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp cho người lao động, người sử dụng lao động nắm bắt được những kiến thức chung về An toàn vệ sinh lao động, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và nắm bắt được những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, bảo vệ tính mạng, sức khỏa người lao động và tài sản của các doanh nghiệp.

 

       Tô Quý