Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín: 230 cán bộ chủ chốt học tập trực tuyến Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII
02/07/2018 | 03:41

Ngày 29/6/2018, tại điểm cầu huyện Thường Tín, Huyện uỷ Thường Tín đã tổ chức cho 230 cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được truyền đạt 03 chuyên đề: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, nganh tầm nhiệm vụ”; “ Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; chuyên đề “ Cái cách chính sách Bảo hiểm xã hội”.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết

Qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt các cấp trong cả nước hiểu, nhận thức đúng tinh thần các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII , từ đó triển khai hiệu quả Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình.

Sau hội nghị, 100% đại biểu phải viết bài thu hoạch cá nhân.

Xuân Tiến