Tin tức - sự kiện nổi bật

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU
28/06/2018 | 09:58

Sáng ngày 28/6, Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 6/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng”.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín; đồng chí Hoàng Quốc Việt - Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt về kết quả 05 thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 – CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và 5 ý kiến tham luận. Theo đó, qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, huyện Thường Tín đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2, không có học sinh bỏ học. Toàn huyện có 57/88 trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia, tăng 22 trường so với năm 2013. Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 6/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy, huyện Thường Tín đã xuất bản được 26 ấn phẩm (huyện 03, ngành 03, xã, thị trấn 20); trong đó, 29/29 xã, thị trấn đều đã biên soạn, phát hành Lịch sử địa phương. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng có nhiều cách làm sáng tạo như: Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Thường Tín: Mảnh đất, con người, truyền thống, đổi mới”; Hội thi giảng dạy chuyên đề lịch sử địa phương; Đề án các hoạt động kỷ niệm 70 năm Đảng bộ huyện Thường Tín xây dựng và phát triển…

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, Huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng cho 23 tập thể, 22 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và khen thưởng 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU.

Xuân Tiến