Tin tức - sự kiện nổi bật

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung góp phần tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước
14/04/2018 | 11:01

Ngày 13/4, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế xã hội HĐND Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng Ban KTXH làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung của Thành phố Hà Nội tại huyện Thường Tín. Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Phan Thanh Tùng và Vũ Văn Tuân cùng lãnh đạo đại diện các cơ quan Tài chính Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Sỹ Tuyến cho biết, thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí ngân sách trong mua sắm trang, thiết bị làm việc tại các đơn vị, cơ quan nhà nước, UBND huyện đã nghiêm túc quán triệt và thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị về mua sắm tập trung đối với các tài sản được công bố theo quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội. Với 02 đợt đăng ký cố định hàng năm (đợt 1 hoàn thành trước ngày 31/1 và đợt 2 hoàn thành trước ngày 31/7), các cơ quan đơn vị có trách nhiệm đăng ký với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện là đơn vị đầu mối được UBND huyện giao phụ trách việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung.

 

Thực tế thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế như trong thời gian đầu triển khai, nhiều đơn vị còn lúng túng trong việc đăng ký, chưa kịp tiến độ đề ra, chưa chủ động bố trí nguồn dự toán thực hiện mua sắm tập trung; thời gian đăng ký chỉ có 2 đợt trong năm, quy trình thực hiện mua sắm tập trung mất nhiều thời gian dẫn đến thiếu máy móc, công cụ, dụng cụ sử dụng gây ảnh hưởng lớn đến công việc; tiến độ thực hiện hợp đồng, bàn giao tài sản giữa đơn vị trực tiếp sử dụng và nhà thầu cung cấp còn chậm, chế độ bảo hành, sửa chữa tài sản chưa đảm bảo, chưa đáp ứng được yêu cầu của đơn vị sử dụng…

 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trưởng Ban KTXH HĐND Thành phố Phạm Thị Thanh Mai nhận định, Huyện Thường Tín đã tuân thủ quy trình thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng quy định của Thành phố. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện sử dụng phần mềm ứng dụng trong quản lý mua sắm tài sản công, đăng ký với Trung tâm mua sắm tài sản công khi có nhu cầu. Đối với Trung tâm mua sắm tài sản công – Sở Tài Chính hỗ trợ UBND huyện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát lại các quy trình và phối hợp với huyện trong việc thực hiện mua sắm tài sản công. Hàng tháng tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản công, rút ngắn thời gian và tổ chức mua sắm nhiều đợt trong năm để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản. Ban hành danh mục thiết bị đặc thù, chuyên dụng với các tiêu chuẩn rõ ràng để các đơn vị lựa chọn phù hợp với thực tế sử dụng; Lập dự toán, xây dựng cơ sở dữ liệu, công khai giá thiết bị hàng tháng để các đơn vị biết và thực hiện; Trong ký kết, thương thảo hợp đồng cần lưu ý các điều kiện ràng buộc về chế độ bảo hành. Thống kê số tiền tiết kiệm trên thực tế mua sắm tài sản…

 

Kết thúc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến đã tiếp thu ý kiến của đồng chí Trường đoàn và khẳng định huyện sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác mua sắm tài sản theo phương thức tập trung. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện cần liên hệ chặt chẽ với Trung tâm Mua sắm tài sản công -Sở Tài Chính để đăng ký, đảm bảo mua sắm tài sản, bàn giao kịp thời cho các đơn vị. Bên cạnh đó, cần đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc đăng ký tài sản mua sắm tập trung, theo dõi đơn giá thị trường để thương thảo và ký hợp đồng với nhà thầu cung cấp, tổng hợp các khó khăn hạn chế trong công tác mua sắm tài sản theo phương thức tập trung, báo cáo Thành phố theo đúng quy định.

Mai Anh - VP