Tin tức - sự kiện nổi bật

Đảng bộ xã Tân Minh phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội
11/01/2018 | 09:00

Năm 2017, cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Tân Minh đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng lên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Tân Minh ngày càng phát triển.

Năm 2017, Đảng bộ xã Tân Minh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, trong đó luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng HCM, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng,  Chỉ thị 05- TC/TW  ngày 15/5/2016 của bộ chính trị ( khóa XII ) về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ và Nghị quyết TW4 ( khóa XII ) “ Về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ,” tự diễn biến” “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho trên 90% số Đảng viên tham gia học tập ở xã và hơn 75% số đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia học tập ở cơ sở thôn, cụm dân cư. Qua đó, trình độ giác ngộ chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Trong năm qua, không có đảng viên nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ xã Tân Minh tổ chức  học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm. Trong đó phát triển nông nghiệp là hàng đầu. Xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế. Đảng ủy xã thống nhất đưa vào nghị quyết chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang phát triển rau màu tăng thu nhập cho nhân dân, hiện nay toàn xã đã phát triển 140 ha rau la ghim, trong đó có 90 ha đã quy hoạch trong vùng sản xuất rau an toàn, đồng thời phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo mô hình tập trung. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 ước đạt  104,1 tỷ đồng, chiếm 30% tổng giá trị thu nhập toàn xã. Thương mại – dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, Đảng ủy xã đã chỉ đạo nhiều biện pháp tích cực. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ năm 2017 đạt 146,4 tỷ đồng; giá trị thu nhập ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, ước đạt 96,3 tỷ đồng.

Tân Minh phát triển 140 ha rau la ghim

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường được Đảng bộ xã tích cực chỉ đạo thực hiện. Năm 2017,  toàn xã thực hiện xong các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 1159 hộ và 367 hộ đất ở; đề nghị với huyện tiến hành đấu giá khu Mả Đồng thôn Thọ Giáo để có kinh phí xây dựng nông thôn mới; kiểm tra yêu cầu tự tháo dỡ 38 trường hợp, cưỡng chế 9 trường hợp vi phạm hành lang ATGT khu trung tâm xã và ở các thôn, san gạt phát quang cây cối đường trục xã và đường trong khu dân cư; chủ động cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, nạo vét thủy lợi nội đồng trên 10.000 m3, thi công 5 tuyến đường  thuộc  Đề án 04 trên địa bàn xã, với tổng kinh phí là 700 triệu đồng.

Trong công tác Văn hóa – xã hội, Đảng uỷ xã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2017, xã đã vận động 15/39 ca thực hiện hỏa tang, bằng 38,46 %; công nhận 2.289/2.662 hộ là gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ  86 %; 4/5 làng được huyện công nhận đạt danh hiệu Làng văn hóa; giữ vững danh hiệu 2 cơ quan văn hoá; xây và sửa nhà cho 30 hộ gia đình người có công, với tổng số tiền 1.610 triệu đồng; thăm hỏi động viên, hỗ trợ và tặng qùa cho 100% đối tượng chính sách là thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ nhân dịp các ngày lễ, tết.  Công tác giáo dục đào tạo của xã có nhiều khởi sắc. Công tác dân số - KHHGĐ được tuyên truyền thường xuyên. Số sinh lần thứ 3 trở lên giảm 8 trường hợp so với năm 2016. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì phát triển tốt. Với việc tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ VIII, Ngày chạy Olympic vì  sức khỏe toàn dân, với hơn 400 người tham gia.

Tân Minh có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh

Về lãnh đạo công tác an ninh - quốc phòng địa phương luôn được Đảng bộ xã quan tâm. Xã đã chỉ đạo giao quân có 4/4 nam thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 190 người thuộc đối tượng 4; tổ chức khám tuyển quân cho đầu năm 2018 cho 100% thanh niên trong diện điều khám. Công tác an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo trên địa bàn xã được giữ vững và ổn định.

Ban Thường Vụ Huyện ủy làm việc với xã Tân Minh về công tác xây dựng Nông thôn mới

Cùng với đó, năm 2017, Đảng ủy xã đã tập trung các nguồn lực, nhất là sự chung tay đóng góp xây dựng của nhân dân trong xã, lấy mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2017 để Đảng bộ và nhân dân trong xã phấn đấu thực hiện. Kết quả cuối năm 2017, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội về thẩm định, chấm điểm nông thôn mới, xã đã đạt 97,4/100 điểm.

Song song với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng bộ, Chi bộ được Đảng bộ xã Tân Minh đặc biệt quan tâm. Trong công tác tổ chức, Đảng bộ xã đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy Đảng từ xã đến cơ sở; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ của xã; chỉ đạo Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, công đoàn xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ bảo đảm đúng dự kiến quy hoạch; tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quân số tham gia sinh hoạt bảo đảm số lượng từ 85% trở lên; công tác đấu tranh phê bình được duy trì thường xuyên. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao. Trong năm, xã đã kết nạp 06 đảng viên mới, đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng cho 01 đồng chí, tiếp nhận 05 đồng chí chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ xã, làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 03 đảng viên, tổ chức trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 58 đảng viên theo quy định. Toàn xã có 5 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. 

Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên; thực hiện văn hóa công sở; chấp hành tốt quy chế làm việc nơi công sở. Trong năm không có đồng chí cán bộ, đảng viên vi phạm. Đồng thời, Đảng uỷ xã cũng tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xã đã thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Trong năm 2017, xã đã tiếp 33 lượt công dân tiếp nhận 10 đơn thư, đã giải quyết 10 đơn, theo chức năng thẩm quyền của xã. Đảng uỷ xã cũng lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong xã hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như chương trình công tác năm 2017. Tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên của mình tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tham gia các phong trào các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động. Năm 2017, xã đã chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hộ vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, đạt 76 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Tân Minh tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS

Trong năm 2017, Đảng bộ xã Tân Minh đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Tân Minh sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Thường Tín, Đảng bộ xã Tân Minh đã được Huyện ủy tặng thưởng “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” và được đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng cờ tổ quốc mang về từ Trường Sa.

Xuân Tiến