Tin tức - sự kiện nổi bật

Hội Nông dân huyện chú trọng tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ cho nông dân
03/01/2018 | 11:03

Năm 2017, Hội Nông dân huyện Thường Tín đã chủ động và tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ cho hội viên. Qua các hoạt động này đã giúp hội viên có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần nâng cao vai trò của các cấp hội, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Thời gian qua, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên luôn được Hội Nông dân dân huyện Thường Tín quan tâm thực hiện có hiệu quả. Năm 2017, Hội đã vận động hội viên tích cực sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tham mưu huyện hỗ trợ giá trên 188 tấn giống lúa, trị giá 3,66 tỷ đồng; cấp 305 kg thuốc RatK2%D và đã diệt được trên 89 nghìn con chuột. Hội đã phối hợp triển khai mô hình kiểm tra cộng đồng áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) trong sản xuất rau an toàn năm 2017 tại xã Tân Minh và Hà Hồi với 190 hội viên tham dự; tổ chức lớp học tập và thực hiện Nghị quyết 27 – NQ/HNDTW ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn cho 240 hội viên ở 02 xã Tân Minh, Nguyễn Trãi; tổ chức tập huấn kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 240 hội viên 02 xã Duyên Thái, Nhị Khê; tổ chức tuyên truyền kiến thức sử dụng phân bón vi sinh qua lá (A2); triển khai cung ứng phân bón trả chậm của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh được 374 tấn phân bón các loại.

Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 64 mô hình kinh tế hộ; 23 mô hình kinh tế tập thể, 23 CLB kinh tế tại các cơ sở hội; vận động nông dân ở các xã Khánh Hà, Quất Động, Văn Tự thực hiện mô hình khảo nghiệm các giống lúa mới HDT10; mô hình máy cấy ở Tiền Phong, Dũng Tiến, Minh Cường với diện tích 42,12 ha; triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tại xã Tự Nhiên, Nghiêm Xuyên, Chương Dương, Thắng Lợi; duy trì mô hình bảo quản Khoai tây tại Hà Hồi; mô hình trồng cây đinh lăng tại xã Thống Nhất; mô hình trồng rau la ghim xã Tân Minh, làm mộc xã Tự Nhiên. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Phòng Kinh tế, cơ quan tư vấn Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm các bước để xây dựng thương hiệu Khoai tây Thường Tín, dưa chuột Ba lăng.

Xác định hoạt động hỗ trợ đào tạo dạy nghề giúp cho hội viên nông dân tiếp cận được kiến thức mới, từ đó sẽ góp phần giải quyết việc làm để nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh hoạt động này. Hội đã phối hợp với phòng Lao động Thương bình và Xã hội huyện, phòng Kinh tế huyện, các trường, trung tâm mở 8 lớp dạy nghề cho 945 hội viên nông dân. Trong đó, 2 lớp dạy nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ cho 70 hội viên nông dân xã Nguyễn Trãi; 6 lớp nâng cao tay nghề tiểu thủ công nghiệp cho 210 hội viên các xã Nghiêm Xuyên, Văn Tự, Vạn Điểm, Thống Nhất, Minh Cường, Chương Dương; Hội phối hợp với các ngành mở 19 lớp nâng cao tay nghề, với 665 học viên. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức tập huấn Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm cho 245 Hội viên nông dân 2 xã Chương Dương, Lê Lợi.

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân xã, thị trấn

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn, Hội Nông dân huyện đã tích cực tìm tòi các giải pháp nhằm huy động, khai thác các nguồn lực như: tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện 500 triệu đồng, cho 50 hộ ở 2 xã Vân Tảo, Nhị Khê vay; nguồn Thành Phố bổ sung 2,2 tỷ cho 108 hộ vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân toàn huyện là 27 tỷ 628 triệu với 2.564 hộ vay, trong đó quỹ Thành Phố 24 tỷ 875 triệu đồng, với 2.260 hộ vay; quỹ huyện 1.410 triệu đồng, với 123 hộ vay; cơ sở 1.343 triệu đồng, với 181 hộ vay. Cùng với đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn duy trì tốt việc quản lý nguồn vốn ủy thác với tổng dư nợ vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội trên 49 tỷ đồng giúp cho 2388 hộ vay; vốn Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn gần 18 tỷ đồng cho 247 hộ vay.

Mô hình gà thả vườn được phát triển trong gia đình hội viên nông dân

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ cho hội viên nông dân, trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực chủ động làm tốt công tác dịch vụ hỗ trợ, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế đạt hiệu quả từ đó để nhân ra diện rộng.

Diệu Hương – Xuân Tiến