Tin tức - sự kiện nổi bật

Xã Chương Dương, Hồng Vân, Ninh Sở, Duyên Thái tổ chức thành công kỳ họp HĐND cuối năm 2017
25/12/2017 | 03:16

Trong 2 ngày 21,22/12/2017, HĐND xã Chương Dương đã tổ chức kỳ họp thứ 5, khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự đồng thuận của các ngành và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của xã phát triển khá và ổn đinh. So với năm 2016, giá trị sản lượng nông nghiệp, tăng 8,58%; giá trị ngành nghề, tăng 11,8%; giá trị dịch vụ, tăng 9,69%. Năm 2017, xã có 1.376 hộ đạt danh hiệu văn hóa, đạt 97%. Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, UB MTTQ xã thông qua các báo cáo, tờ tình của kỳ họp; các đại biểu HĐND tiến hành thảo luận, chất vấn tại hội trường; lãnh đạo UBND xã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã và kỳ họp đã thông qua 6 dự thảo Nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, kỳ họp thứ 5 HĐND xã Chương Dương khoá XXI đã thành công tốt đẹp.

Thanh Tân

Cũng trong 2 ngày 21,22/12/2017, HĐND xã Hồng Vân đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 5 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 5 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm 2017,  xã Hồng Vân có tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, ước đạt 47,5 tỷ đồng; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ước đạt 50 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ, ước đạt 76,2 tỷ đồng. Trong năm, xã đã tiến hành lập hồ sơ xét duyệt 417 trường hợp đủ điều kiện đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND xã năm 2018; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2018; Nghị quyết về đặt tên các tuyến đường; Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung dự toán đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021.Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 HĐND xã Hồng Vân khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

                                                                   Phạm Thị Cúc

 

 Chiều ngày 22/12, HĐND xã Ninh Sở khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp cuối năm 2017. Ông Nguyễn Sỹ Tuyến, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã tới dự.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến phát biểu tại kỳ họp HĐND xã Ninh Sở

Năm 2017 kinh tế của xã tiếp tục phát triển. Tổng thu nhập về nông nghiệp, chăn nuôi đạt 20 tỷ 680 triệu đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đạt 206 tỷ 932 triệu đồng; thương mại dịch vụ, đạt 103 tỷ 896 triệu đồng. Tổng thu ngân sách, đạt trên 20 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người, đạt 36,4triệu đồng/người/năm. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm qua, như: công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng chưa triệt để; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm; tiến độ giải ngân một số nguồn vốn chương trình, dự án đấu tư công đạt thấp; tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp, khó lường... Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, kỳ họp đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 .

 

Trong hai ngày 22, 23/12/2017, HĐND xã Duyên Thái khóa XXI cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 5, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Duyên Thái

Sau khi nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đều nhất trí với kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2017. Tổng sản phẩm ngành nông nghiệp, đạt 31,8tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đạt 234,7tỷ đồng; thương mại dịch vụ, đạt 197,5 tỷ đồng .Tổng thu ngân sách xã trên 10 tỷ 900 triệu đồng. Năm 2018, xã Duyên Thái phấn đấu tổng sản phẩm các ngành kinh tế, đạt 510 tỷ đồng, thu nhập đầu người 43 triệu đồng/người/năm; giảm 5 hộ nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa 90% trở lên; duy trì các tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới…

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 HĐND xã Duyên Thái khóa XXI đã thành công tốt đẹp. 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 6 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

Tô Quý