Tin tức - sự kiện nổi bật

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức hội nghị lần thứ 9 khóa 21 nhiệm kì ( 2014 - 2019)
19/12/2017 | 04:54

Ngày 19/12/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa XXI nhiệm kì 2014 - 2019 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

          Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Thành phố, Ông Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.  Năm 2017, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với các tổ chức thành viên, các phòng ban, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"; hướng dẫn đăng kí, bình xét gia đình văn hóa, Làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Năm 2017, toàn huyện có 60.900/67.825 hộ đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 89,8%; có 41 khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, có 29 cơ quan, đơn vị, 01 doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

          Tiếp đó, hội nghị đã nghe ông Vũ Văn Tuân- Phó chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả kì họp thứ 5 HĐND huyện khóa 19 và báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2017 và phương hướng năm 2018.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Tặng- Nguyên chủ tịch Hội CCB huyện nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc

          Hội nghị đã tiến hành kết nạp Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn là tổ chức thành viên của MTTQ huyện và trao tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ông Nguyễn Văn Tặng - Nguyên chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện và tặng giấy khen của MTTQ huyện cho 14 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận năm 2017./.

Ảnh: Các tập thể cá nhân được khen thưởng

Thanh Tân