Tin tức - sự kiện nổi bật

350 đại biểu tham gia tập huấn kiểm tra, rà soát công tác PCCC
01/12/2017 | 04:58

Ngày 29/11/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị trên 350 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; lãnh đạo UBND xã, thị trấn và thành viên 30 Tổ công tác cấp huyện, cấp xã, thị trấn đã được thông qua Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện về kiểm tra rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng xen kẽ trong khu dân cư. Tiếp đó, cán bộ Phòng cảnh sát PC&CC số 12 đã triển khai hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình.

Sau hội nghị tập huấn, UBND các xã, thị trấn sẽ triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát thực tế kết hợp thống kê, lập danh sách, tổng hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 10/3/2018.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu hội nghị.

Thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng công tác PCCC trên địa bàn huyện đối với nhà ở, hộ gia đình nhằm tạo sự chuyển biến trong tổ chức thực hiện PCCC từ cơ sở, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh, góp phần ngăn ngừa hạn chế mức thấp nhất số vụ hỏa hoạn, tránh thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

               Tô Quý