Tin tức khác

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của huyện Thường Tín

Ngày 10/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc huyện Thường Tín, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.

Theo đó, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 11 tập thể thuộc huyện Thường Tín, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín; Văn phòng Huyện ủy Thường Tín; Ban Tổ chức Huyện ủy Thường Tín; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thường Tín; Trung tâm Chính trị huyện Thường Tín; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thường Tín; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín; Ủy ban nhân dân xã Chương Dương, huyện Thường Tín; Ủy ban nhân dân xã Hiền Giang, huyện Thường Tín; Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín.

 

Mức thưởng cho tập thể thực hiện theo Điều 54 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của UBND huyện Thường Tín để thực hiện.

 

*Cùng ngày, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 05 tập thể, 11 cá nhân thuộc huyện Thường Tín, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023.

Mức thưởng cho các cá nhân thực hiện theo Điều 58, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ. 

Phòng Nội vụ