Tin tức khác

Hà Nội hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi

Từ ngày 1/1/2024 -31/12/2025 người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ trên 16 tuổi; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội được ngân sách Thành phố hỗ trợ thêm % mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước.

BHYT - điểm tựa của NCT trong chăm sóc sức khỏe

Nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô, được sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố, từ ngày 1/1/2024 -31/12/2025, người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ trên 16 tuổi; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội được ngân sách Thành phố hỗ trợ thêm % mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được hưởng hỗ trợ

- Người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ trên 16 tuổi đang thường trú trên địa bàn TP Hà Nội: được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

- Học sinh, sinh viên đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố (quy định tại Quyết định số 13 ngày 05/9/2021 của UBND thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025), chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (kể cả công lập và ngoài công lập) được UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập hoặc phân cấp cho phòng, ngành, UBND thị xã quyết định thành lập: được hỗ trợ trêm 70% mức đóng BHYT ngoài 30% mức hỗ trợ của Nhà nước, tổng cộng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT;

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố đang thường trú trên địa bàn thị xã Sơn Tây (quy định tại Quyết định số 13 ngày 05/9/2021 của UBND thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025)được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT ngoài 30% mức hỗ trợ của Nhà nước, tổng cộng được hỗ trợ 60% mức đóng BHYT, tương đương với số tiền đóng là 48.600 đồng/tháng (tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng).        

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng các quyền lợi sau:

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe.

- Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý.

- Được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng quy định trên thẻ BHYT: 80-100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến; 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện và khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương.

- Khi đi khám, chữa bệnh BHYT, người tham gia xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số hoặc căn cước công dân gắn chíp đã tích hợp thẻ BHYT.

Hoài Thu