Tin tức khác

Thường Tín tăng tốc phát triển BHYT để đạt chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội..., các xã NTM trên địa bàn huyện Thường Tín đang nỗ lực giữ vững và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

Thực hiện Công văn số 1464/UBND-BHXH ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín về việc tăng cường phát triển người tham gia BHYT đối với các xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Từ ngày 07/11/2023 đến ngày 10/11/2023, Tổ công tác BHXH huyện Thường Tín do đồng chí Trần Việt Trang - Giám đốc BHXH huyện làm Tổ trưởng đã làm việc tại 12 xã phấn đấu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 trên địa bàn huyện Thường Tín.

 

Tổ công tác làm việc tại các xã

Tại các buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Trang - Giám đốc BHXH huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác BHXH, BHYT của các xã, đồng thời trao đổi, đánh giá tiềm năng phát triển đối với các nhóm đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn từng xã. Theo đó yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã chịu trách nhiệm về chỉ tiêu bao phủ BHYT theo tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, cụ thể: đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã, phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Tăng cường phát triển người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, hoàn thành kế hoạch HĐND, UBND huyện và Thành phố giao năm 2023, đồng thời phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT đạt 95% trên địa bàn xã theo bộ tiêu chí tại Quyết định 3099/QĐ-UBND.

 

Chia sẻ về những giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn, các đồng chí chủ tịch xã Thắng Lợi, Tô Hiệu, Hiền Giang, Duyên Thái, Nhị Khê đều có ý kiến: Trước đây, công tác phát triển BHYT trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn, do nhận thức của người dân còn hạn chế; thu nhập của một số hộ dân còn thấp và bấp bênh; một số người có tâm lý e ngại đi KCB BHYT… Từ thực tế đó, UBND các xã đã đưa tiêu chí phát triển số người tham gia BHYT, BHXH vào Nghị quyết HĐND, Nghị quyết tại các kỳ họp Đảng ủy, giao chỉ tiêu đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, các hội đoàn thể….Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền qua đài truyền thanh xã, thôn; nâng cao chất lượng KCB tại Trạm Y tế xã; triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước và của UBND thành phố đến từng người dân, phấn đấu trong năm 2023, các xã sẽ hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT 95% để về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng tiến độ UBND huyện giao.

 

Thực tế cho thấy, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM là chỉ tiêu có sự biến động lớn đối với các xã trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao tiêu chí này sau khi đã đạt chuẩn NTM. Mặc dù tỷ lệ người tham gia BHYT tại các xã phấn đấu NTM, NTM kiểu mẫu đã tăng qua các năm, nhưng để đạt được hơn 95% dân số tham gia theo tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT là tiêu chí “động”, nếu không có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sẽ khó có thể duy trì và giữ vững.

 

Ông Dương Văn Binh - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Bình cho biết: để hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2023, xã Văn Bình đã chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp với các thôn phân công cán bộ, đảng viên, người có uy tín… không kể thời gian đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT; kêu gọi các Hội, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà tài trợ chung tay hỗ trợ một phần mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tham gia BHXH, BHYT thông qua các việc làm có ý nghĩa như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Văn Bình tặng thẻ BHYT trong ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân, mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ an sinh xã hội, mua thẻ BHYT cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn” của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Văn Bình… Với quyết tâm xây dựng đạt xã NTM nâng cao trong năm 2023, xã tập trung đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, vận động người dân tham gia BHYT đạt 95%.

 

Tính đến hết 31/10/2023, trên địa bàn huyện Thường Tín có 199.832 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% (Chỉ tiêu HĐND giao 93,5%). Số còn phải phát triển 02 tháng cuối năm 2023 là 2.681 người tham gia BHYT. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả tiêu chí BHYT trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, BHXH huyện luôn bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và BHXH Thành phố; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

Nguyễn Thảo-BHXH