Tin tức khác

Thường Tín tăng cường phát triển người tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thực hiện tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH, BHYT - Trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội; đồng thời, tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, người lao động và người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Ngày 11/05/2023, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã ban hành Công văn số 551/UBND-BHXH về việc tăng cường phát triển người tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Thường Tín.

Theo đó, tính đến hết tháng 04 năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đạt 93,69%  dân số; Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40,8%; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 39%; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.711 người, đạt 1,75% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia; Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 203,403  tỷ, đạt 32.1% kế hoạch BHXH thành phố giao; Toàn huyện còn 840 đơn vị chậm đóng BHXH với tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 34,9 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ phải tính lãi là 8,34 tỷ chiếm 1,27% số phải thu.

Dự báo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và các tháng cuối năm 2023 với khó khăn và thách thức nhiều hơn, dịch bệnh Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khó khăn, thiếu đơn hàng không đủ việc làm cho người lao động, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT. UBND huyện Thường Tín đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục cụ thể hóa và triển khai toàn diện, hiệu quả mục tiêu, giải pháp trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Cụ thể:

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh các giải pháp duy trì số người tham gia từ năm 2022 chuyển sang và phát triển mới người tham gia đảm bảo chỉ tiêu UBND huyện giao theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 09/2/2023. Lưu ý đối với các xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT phải đạt là 95%; Định kỳ đưa kết quả thực hiện BHXH, BHYT vào báo cáo hoạt động của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn để theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo; bảo đảm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phối hợp với BHXH huyện, Phòng Văn hóa- Thông tin lồng ghép đưa tin, thông tin chế độ chính sách BHXH, BHYT trên Đài phát thanh của địa phương 2 lần/ tuần; Phối hợp với BHXH huyện, Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để tổ chức các hội nghị khách hàng. Phấn đấu mỗi xã, thị trấn ít nhất thực hiện 1 hội nghị/năm, đối với xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tổ chức ít nhất 2 hội nghị/ năm; Chủ trì với công an huyện, phòng Kế hoạch- Tài chính thống kê hộ kinh doanh cá thể, Công ty, doanh nghiệp tư nhân chưa đăng ký tham gia BHXH, hàng tháng gửi BHXH huyện.

UBND huyện yêu cầu đối với BHXH huyện cũng như các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện để phối hợp với BHXH huyện thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT năm 2023.

Đặc biệt, đối với BHXH huyện là cơ quan chủ trì, tham mưu thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu cơ quan BHXH phải tập chung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nhất là những chính sách mới sửa đổi để người dân doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi chủ động, tích cực tham gia, nhất là người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, các cá nhân, tập thể lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập thực hiện đóng, nộp BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động; Phối hợp với Phòng Y tế huyện tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra các phòng khám tư nhân, hiệu thuốc, cơ sở y tế trên địa bàn để yêu cầu tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với chủ hộ kinh doanh cá thể.

Đồng thời, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH; hỗ trợ, tuyên truyền, vận động người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo 100% người lao động tại cơ quan, đơn vị tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

 

                                                                                      BHXH huyện Thường Tín