Tin tức khác

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2018

Ngày 29/5/2018, tại huyện Thường Tín, Ban Tôn giáo Sở Nội Vụ phối hợp với Ủy ban đoàn kết Công Giáo (ĐKCG) Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn Giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ – CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo cho 190 vị ủy viên 29 Ban đoàn kết công giáo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


 Tại hội nghị, báo cáo viên Các Ngọc Trình – Thạc sỹ, chuyên viên cao cấp, Vụ Phó Vụ Pháp chế Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính Phủ đã  giới thiệu về Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ - CP của Chính phủ. Theo đó, Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 gồm 9 chương, 68 điều, trong đó quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Qua tập huấn đã giúp cho cán bộ Ủy ban Ban đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ đó vận động đồng bào công giáo sống tốt đời đẹp đạo, cùng với các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng địa phương, giàu đẹp, văn minh.

Thanh Tân