Tin tức khác

Triển khai có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2018

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC,CNCH) năm 2018, hạn chế thấp nhất các nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn gây ra. UBND huyện vừa có kế hoạch số 38/KH-UBND để triển khai thực hiện.

 

Theo đó, Công tác PCCC&CNCH phải lấy phòng ngừa là chính, huy động sức mạnh tổng hợp trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC&CNCH gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác, coi trọng và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Phấn đấu hàng năm 100% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở và hộ gia đình trên địa bàn huyện cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về PCCC, xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ, tai nạn…

 

Nội dung thực hiện tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về PCCC như Luật PCCC; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội…; Tăng cường công tác huấn luyện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC; dự báo, nắm chắc tình hình để chủ động phát hiện, xử lý quyết liệt, triệt để các vấn đề phức tạp, tồn tại trong công tác PCCC; Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC, hướng dẫn cơ sở khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót là nguy cơ, tiềm ẩn dẫn đến cháy nổ; Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC.

 

Xây dựng, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, CNCH có sự tham gia phối hợp của các lực lượng, phương tiện. Củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động có hiệu quả của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện….

 

Cổng TTĐT huyện đăng toàn văn kế hoạch để các cơ quan, đơn vị, các đơn vị vệ sinh môi trường, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong huyện theo dõi thực hiện: 38/KH-UBND