Tin tức khác

Thường Tín triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018

Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 48/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018.

Theo đó, Yêu cầu đặt ra là cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm theo quy định của Luật Thú Y, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; phát triển chăn nuôi và quản lý giết mổ theo quy hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành đồng thời huy động  toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia thực hiện  các biện pháp phòng, chống  dịch bệnh gia súc, gia cầm và chăn nuôi, giết mổ an toàn. Tổ chức phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư…

Cụ thể, huyện sẽ Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch gia súc, gia cầm, thông tin kịp thời chính xác về tình hình dịch, nguy cơ tái phát dịch và các biện pháp phòng chống dịch, các dấu hiệu phát hiện dịch. Giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi; chủ động phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây dập tắt, ngăn chặn dịch lây lan. Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện theo kế hoạch. Đồng thời, tổ chức 5 đợt tổng vệ sinh tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, buôn bán, kinh doanh sản phẩm động vật 5 đợt/năm theo chỉ đạo của Thành phố và phát động của Bộ Nông Nghiệp &PTNT.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Quản lý giống và thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện, xã, thị trấn nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; xây dựng và tổ chức kế hoạch thực hiện; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp trên địa bàn.