Tin tức khác

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo năm 2017

Ngày 27/12/2017, Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo huyện năm 2017.

Tới dự có bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội;  ông Tạ Hữu Thọ - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đoàn kết công giáo và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo huyện năm 2017 và phương hướng năm 2018. Năm 2017, Ban đoàn kết công giáo huyện đã vận động đồng bào công giáo trong huyện thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia ủng hộ các loại quỹ  “ Vì người nghèo”, “ Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung được 300 triệu đồng. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2017, có 90% gia đình đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm bình xét được 87% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Tiếp đó, các đại biểu tiến hành tham luận đóng góp ý kiến vào phương hướng năm 2018, trong đó, tập chung vào tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào công giáo trong huyện và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, hội nghị đã trao giấy khen của UBMTTTQ huyện cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo.

Thanh Tân – Xuân Tiến