Tin tức khác

Thư viện Hà Nội luân chuyển sách tại huyện Thường Tín

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, ngày 31/10/2017, thư viện Hà Nội thực hiện luân chuyển sách đợt 2 năm 2017 xuống các tủ sách cơ sở trên địa bàn huyện.

Luân chuyển sách là hoạt động thường niên hàng năm của Thư viện Hà Nội, được thực hiện 02 lần/năm. Tại huyện Thường Tín, hàng năm đăng ký luân chuyển 02 lần/năm xuống 09 tủ sách cơ sở: Tủ sách thôn La Thượng và thôn Vân La, xã Hồng Vân; tủ sách thôn Văn Hội và thôn Bình Vọng xã Văn Bình; tủ sách xã đoàn Hà Hồi; tủ sách thôn Triều Đông xã Tân Minh; tủ sách thôn Lộc Dư xã Nguyễn Trãi; tủ sách thôn Trần Phú và Đống Chanh xã Minh Cường.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – phó phòng Phong trào, thư viện Hà Nội tặng sách tại tủ sách thôn La Thượng, xã Hồng Vân

Hoạt động luân chuyển sách nhằm cung cấp thông tin tri thức cho người dân ở cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cũng như mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân các thôn, làng, cụm dân cư; góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng phong trào đọc và làm theo sách, báo của cán bộ cũng như nhân dân trên địa bàn huyện. Đây là hình thức phục vụ sách đến tay bạn đọc ngoài thư viện, đưa tài liệu về các tủ sách tuyến thôn, làng…

Cán bộ thư viện Hà Nội chuyển sách tại thư viện thôn Vân La, xã Hồng Vân

Luân chuyển sách đợt 2 năm 2017 xuống các tủ sách cơ sở trên địa bàn huyện đạt gần 1.200 cuốn, đây là nguồn tài liệu phong phú, làm tăng vốn tài liệu tại các tủ sách cơ sở đáp ứng nhu cầu đọc của người dân tại các địa phương.

Lê Thị Tuyết