Thông tin tuyển dụng

Thông báo Lịch xét tuyển hợp đồng nhân viên bảo vệ tại các cơ sở giáo dục THCS, Tiểu học, Mầm non
Ngày đăng 05/08/2017 | 03:55  | View count: 264

Thông báo lịch tiếp tục xét tuyển hợp đồng nhân viên bảo vệ tại các  cơ sở giáo dục THCS, Tiểu học, Mầm non theo quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND Huyện Thường Tín: 148/TB-HĐXT

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh