Thông tin tuyển dụng

Thông báo xét tuyển hợp đồng nhân viên bảo vệ tại các trường học trên địa bàn huyện năm 2017
Ngày đăng 18/04/2017 | 11:00  | View count: 156

- Thông báo lịch xét tuyển hợp đồng nhân viên bảo vệ tại các trường học trên địa bàn huyện năm 2017: 84/TB-UBND

- Thông báo Số lượng, điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển nhân viên bảo vệ làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện năm 2017: 83/TB-UBND; Chỉ tiêu cụ thể

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh