Thông tin quy hoạch

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tìn, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000
Ngày đăng 18/07/2017 | 04:58  | View count: 547

UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 5516/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tìn, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

 

Xem toàn văn quyết định: 5516/QĐ-UBND