Tin phòng, ban, ngành

Thường Tín tập huấn phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 18/11/2023 | 22:06  | View count: 172

Sáng ngày 18/11/2023, UBND huyện Thường Tín tổ chức tập huấn phần mềm “Quản lý công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo” cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm “Quản lý công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”; các lợi ích phần mềm mang lại và giải đáp những thắc mắc liên quan khi sử dụng phần mềm;...

Được biết, phần mềm là công cụ để quản lý, theo dõi, tác nghiệp, tra cứu về hồ sơ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổng hợp các loại biểu báo cáo theo mẫu của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp hiện hành một cách tiện ích và hiệu quả.

Việc thực hiện ứng dụng phần mềm “Quản lý công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo” sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Hoài Thu