Tin phòng, ban, ngành

Phát động cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
Ngày đăng 17/11/2023 | 21:44  | View count: 209

Liên đoàn lao động huyện vừa triển khai cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Cuộc thi là điểm nhấn của đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhất là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc thi nhằm tìm hiểu về các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam và mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; sáng tác các tác phẩm truyện ngắn, thơ ca, bài viết, ảnh, video... về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 của tổ chức công đoàn.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, người lao động đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài.

Thông điệp cuộc thi: “Cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi niềm tin, trao kỳ vọng đến Đại hội Công đoàn Việt Nam”.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 13/11 - 4/12/2023 theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 với chủ đề "Gửi niềm tin", người dự thi sẽ thi trắc nghiệm và tự luận trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ:  https://congdoanvietnam.org).

Giai đoạn 2 với chủ đề “Trao kỳ vọng”, tập thể và cá nhân đăng tải các thông điệp, tác phẩm dự thi lên các trang facebook cá nhân và trang facebook công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở kèm hastag #DH13CĐVN#niemtin&kyvong.

Trên cơ sở kết quả thi trực tuyến giai đoạn 1 và các tác phẩm giai đoạn 2 được gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam, ban tổ chức sẽ đánh giá, lựa chọn trao giải cho các tác phẩm có chất lượng hình thức, nội dung, lượng tương tác tốt nhất. Đồng thời, khen thưởng các tập thể tích cực triển khai hưởng ứng cuộc thi.

LĐLĐ