Tin phòng, ban, ngành

Thường Tín tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản năm 2023
Ngày đăng 08/06/2023 | 21:19  | View count: 133

Nhằm nâng cao trình độ quản lý tài chính, tài sản công và công tác đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa cho lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, trong 2 ngày 7 và 8/6, UBND huyện Thường Tín tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp đấu thầu cơ bản năm 2023.

          Lớp tập huấn thu hút trên 100 người tham gia là lãnh đạo các phòng, ban ngành thuộc huyện, Lãnh đạo, cán bộ liên quan đến công tác đấu thầu UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng, kế toán, Chủ tịch Công đoàn các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

          Trong thời gian 02 ngày, các học viên đã được giảng viên giới thiệu các chuyên đề: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quy trình lựa chọn nhà thầu; Đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm về đấu thầu; Hợp đồng trong đấu thầu; Lựa chọn nhà thầu qua mạng và các văn bản pháp luật liên quan đến lựa chọn nhà thầu qua mạng.

          Thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị và nâng cao những kiến thức pháp luật về nghiệp vụ đấu thầu cho lãnh đạo và cán bộ UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo và cán bộ các phòng, ban… để làm tốt vai trò trách nhiệm của mình khi tham gia vào các cuộc tổ chức đấu thầu ở địa phương, đơn vị mình.

Hoài Thu