Tin phòng, ban, ngành

Trạm BTVT huyện đánh giá kết quả mô hình huấn luyện nông dân về SRI trên cây lúa; Tuyên truyền kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày đăng 24/05/2023 | 08:05  | View count: 96

Trong 02 ngày 22 và 23/5, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện phối hợp với xã Duyên Thái và xã Văn Bình tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình huấn luyện nông dân về SRI trên cây lúa vụ xuân năm 2023; Tuyên truyền về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Tại xã Duyên Thái, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện phối hợp với xã Duyên Thái tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình huấn luyện nông dân về SRI trên cây lúa vụ xuân năm 2023.

Vụ xuân năm 2023, trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện phối hợp với xã Duyên Thái triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI tại Xứ đồng Dộc, cụm  4, Thôn Duyên Trường với 30 học viên tham gia. Giống lúa thí nghiệm là TBR 225. Ngày gieo mạ:18/11/2023; ngày cấy:18/01/2023; tuổi mạ 4 - 5 lá, cấy 01 rảnh/ khóm.

Cánh đồng áp dụng mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI

 Qua 3 tháng thực hiện mô hình, kết quả cho thấy: áp dụng phương pháp cấy lúa cải tiến SRI là quy trình áp dụng 3 giảm - 3 tăng và thâm canh lúa cải tiến đã giúp nông dân nâng cao năng suất lúa, giảm chi phí và tăng hiệu quả trong sản xuất, thực hiện cấy mạ non, cấy thưa; nhờ đó đã tiết kiệm được lượng giống từ 50-60%; cây lúa phát triển khoẻ, không bị đổ, giảm được sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh khô vằn. Cải tiến cách bón phân đã giúp cho cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ nhánh tập trung cho năng suất cao. Năng suất bình quân ước đạt 240 kg/ sào, trong khi đó gieo cấy theo phương pháp truyền thống của địa phương năng suất đạt thấp hơn.

Mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI vụ xuân năm 2023 tại xã Duyên Thái đã khẳng định ưu thế trong việc giảm lượng giống, giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau lớp huấn luyện các học viên sẽ là những tuyên truyền viên hướng dẫn các hộ nông dân khác trong xã cùng làm theo.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Kết thúc lớp học, 100 % học viên đã được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp  huấn luyện nông dân về SRI.

 

* Tại xã Văn Bình, Đồng chí Nguyễn Thị Chiêu - Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã tuyên truyền giới thiệu cho hơn 50 đại biểu là hội viên phụ nữ xã những nội dung, kiến thức về quy trình chăm bón cho cây lúa, cây rau, cách sử dụng thuốc chế phẩm sinh học cho cây trồng: bón đúng liều lượng nồng độ, đúng lúc, đúng cách và đúng thời điểm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các phương thức canh tác mới, khoa học vừa tăng năng suất cây trồng vừa thực hiện đúng quy trình sản xuất an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại xã Văn Bình

Cũng tại hội nghị, hội phụ nữ xã Văn Bình đã tổ chức ra mắt chi hội “Thay đổi hành vi trong trồng rau, củ, quả và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn” tại chi hội Thôn Văn Hội  với 46 thành viên.

                      Thu Hậu