Tin phòng, ban, ngành

Hội nghị đầu bờ thử nghiệm mô hình so sánh các loại phân bón hữu cơ trên cây lúa vụ xuân năm 2023
Ngày đăng 22/05/2023 | 08:15  | View count: 136

Ngày 20/05, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội phối hợp với UBND xã Quất Động tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thử nghiệm mô hình so sánh các loại phân bón hữu cơ trên cây lúa vụ xuân năm 2023 tại xã Quất Động.

Các đại biểu thăm quan mô hinh

Vụ xuân năm 2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Quất Động thử nghiệm mô hình so sánh các loại phân bón hữu cơ trên cây lúa vụ xuân năm 2023 tại cánh đồng thôn Hướng Xá với diện tích 10 sào, sử dụng giống lúa HD11. Thời gian gieo mạ ngày 19/1/2023, thời gian cấy ngày 10/02/2023.

Cánh đồng lúa thực hiện mô hình

Kết quả sau 3 tháng thực hiện mô hình cho thấy, sử dụng phân bón hữu cơ Quế Lâm (Thuộc tập đoàn Quế Lâm), áp dụng quy trình sản xuất và chăm bón nghiêm ngặt, đúng lịch thời vụ đã mang lại cho người dân nơi đây một vụ xuân bội thu với nhiều kết quả đáng ghi nhận: Cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, bộ lá màu xanh sáng, đẻ nhánh khỏe và tập trung, cứng cây, độ đồng đều cao; bông to, hạt mẩy, số dảnh hữu hiệu, tỷ lệ hạt chắc cao giúp năng suất, hiệu quả kinh tế tăng cao hơn so với lúa đối chứng. So sánh giữa mô hình và ngoài mô hình cho thấy chi phí sản xuất gần tương đương nhau, nhưng năng suất của mô hình sử dụng phân bón  hữu cơ cao hơn so với ngoài mô hình là 52 kg/sào (360m2). Hiệu quả kinh tế của mô hình cao hơn đối chứng 287.000 đồng/sào (tương đương 9 triệu đồng/ha).

 Toàn cảnh hội nghị

Điểm nổi bật của mô hình này là giảm được lượng giống gieo, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó đã tạo ra sản phẩm lúa sạch, an toàn cho người sản xuất, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Thành công của mô hình là tiền đề để Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện quá trình chuyển đổi sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ trong các vụ lúa tiếp theo nhằm mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho người nông dân và là bước đột phát trong phát triển ngành nông nghiệp của Thành phố.

                                                Thu Hậu