Tin phòng, ban, ngành

Hội LHPN huyện tăng cường các giải pháp quản lý tốt nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện
Ngày đăng 01/12/2022 | 22:22  | View count: 222

Để hỗ trợ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là một kênh quan trọng. Từ nguồn chính sách ưu đãi này, nhiều hội viên phụ nữ trong huyện đã có điều kiện khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, đời sống và vị thế cho phụ nữ.

Để hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện chương trình phối hợp với Hội LHPN huyện. Qua đó, Hội LHPN huyện Thường Tín chỉ đạo các cơ sở Hội tăng cường khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH để tín chấp cho hội viên, phụ nữ vay thoát nghèo, tạo công ăn việc làm và vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với Hội LHPN huyện triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nguồn vốn tín dụng chính sách; triển khai 9 chương trình cho vay: hộ nghèo, hộ thoát nghèo, học sinh sinh viên, Nước sạch và VSMTNT, giải quyết việc làm, Nhà ở Nghị định 100, hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 167 và hộ nghèo về nhà ở theo QĐ 33.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với Hội LHPN huyện tiếp tục phát huy hiệu quả của tổ tiết kiệm vay vốn, tích cực vận động hộ vay gửi tiết kiệm, kịp thời giải ngân vốn mới, vốn quay vòng…

Tính đến hết tháng 9/2022, NHCSXH huyện đã ủy thác nguồn vốn tín dung ưu đãi qua Hội Phụ nữ huyện với 192 Tổ tiết kiệm vay vốn (TK&VV);  tổng dư nợ ủy thác do Hội quản lý theo 9 chương trình vay là 299.915 triệu đồng. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng vốn vay cho các cán bộ hội, tổ trưởng tổ TK&VV; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc quản lý vốn, đối chiếu hộ vay. Qua kiểm tra, các Tổ TK&VV đã nghiêm túc các quy định cho vay đúng đối tượng và nguồn vốn vay. Về chất lượng tín dụng, 100% tổ chức Hội cơ sở làm tốt công tác quản lý vốn, không có nợ quá hạn.

Các nguồn vốn vay ưu đãi trong chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội LHPN huyện đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên phụ nữ, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Qua đó, tăng tỷ lệ hộ thoát nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.      

 

Diệu Hương